Planlı alanlar tip imar yönetmeliğinde değişiklik

Planlı alanlar tip imar yönetmeliğinde değişiklik ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen tanımlar çerçevesinde, Yapılaşmaya ilişkin uygulamalar gerçekleşecek

Planlı alanlar tip imar yönetmeliğinde değişiklik

10 Eylül 2013 / emlakwebtv
Yapılaşmaya ilişkin uygulamalar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen tanımlar çerçevesinde gerçekleşecek, planlar ve ilgili idarelerce çıkarılacak yönetmeliklerle uygulamalarda değişiklik yapılmayacak.
"Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Planlı alanlar tip imar yönetmeliğinde değişiklik, önleyici düzenlemeler içeriyor
Planlı alanlar tip imar yönetmeliğinde değişiklik Yönetmeliği, yapılaşmaya ilişkin uygulamaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen tanımlara göre gerçekleştirilmesini, bunların planlarla ve ilgili idarelerce çıkarılacak yönetmeliklerle değiştirilmesini önlemeye yönelik düzenlemeler içeriyor.

Kentsel alanların plansız ve estetikten yoksun gelişmesi engellenecek
Planların ölçülebilir ve hakkaniyet içinde uygulanmasını sağlayacak değişikliklerle, plan öngörülmeyen yapıların ortaya çıkması, kentsel alanların plansız ve estetikten yoksun gelişmesi engellenecek, şehirlerin gerekli donatı ayrılmaksızın yoğunlaştırılmasının önüne geçilecek.

İmar uygulamalarının Bakanlıkça belirlenen genel hükümler doğrultusunda yapılmasını öngören yönetmeliğe göre, uygulamalar standartlara ve engellilerin toplumsal hayata tam katılımına, erişimine uygun olarak hayata geçirilecek.

Tanımlar yeniden yapıldı
Yapı düzenine ait tanımların yeniden yapıldığı yönetmelikle, imar planı ile belirlenen yapılaşma hakları, ölçüsüz ve kontrolsüz bir şekilde artırılamayacak. Özel mülkiyete ait alanlarda yeşil alanların korunması için plan kararı dışında betonlaşmaya izin verilmeyecek.

Çöp ayrıştırma bacaları, su depoları, su sarnıcı, gri su toplama havuzu ve kojenerasyon üniteleri, avlular, iç bahçeler, açık havuzlar, pergolalar, zemin terasları ile açık ve kapalı otoparklar taban alanı ve emsal hesabına dahil edilmeyecek.

Özel çevre koruma alanları, kıyı alanları, sit alanları ve orman alanları gibi korunan alanlara ilişkin planlarda emsal, taban alanı kat sayısı (TAKS), yapı yaklaşma mesafeleri ve kat adedi belirlenmeden uygulama yapılamayacak, ruhsat düzenlenemeyecek. Böylece, korunan alanlar idari düzenlemelere göre değil doğrudan plan kararlarına göre gelişecek.

Kat alanı kat sayısı (KAKS) yani "emsal" ile ilgili "Yapının katlar alanı toplamının imar parseli alanına oranından elde edilen sayıdır" tanımının yer aldığı yönetmelikle, alanların farklı amaçlarla kullanımının engellenmesi için emsal dışında kalan mekanlara, optimum büyüklük sınırı getiriliyor.

Ruhsat süreci kısaltılacak
Ruhsat yenileme başvurusu beş yıllık ruhsat süresi içinde yapılan yapılarda, idarelerin onay tarihi 5 yıllık ruhsat süresini geçse dahi, yenileme ruhsatının ilk ruhsat alma tarihindeki plan ve mevzuat hükümlerine göre verilmesi sağlanacak. Beş yıllık ruhsat süresi içinde ruhsat ve eklerine uygun olarak inşası tamamlanan ancak bu sürede yapı kullanma izni düzenlenmeyen ruhsatı hükümsüz hale gelen yapılara, denetim raporu hazırlanmak koşuluyla yeniden ruhsat düzenlenmeksizin yapı kullanma izin belgesi verilecek.

Mevcut yapılarla ilgili imar planı değişikliği yapılan alanlarda kalan binalarda yapı kullanma izninin, ilk ruhsat alınan tarihteki plana göre verilecek. Binanın ve arazinin kotlarına ve kot alınacak noktaya ilişkin belgelendirme yapılmadan, tabi zeminin hiçbir şekilde kazılmayacak, ruhsat sonrasında ruhsat eki projesine aykırı olarak bodrum katları açığa çıkarmak üzere kazı ve tesviye yapılmayacak. Aksi uygulama yapanlara para cezası verilebilecek.

Gerekli belgeler elektronik ortamda alınabilecek, ruhsat süreci kısaltılacak. Yapılar, ruhsat ve eki projelere uygun olarak tamamlandığında, yapı kullanma izni düzenlenmesi aşamasında veya süre uzatımına yönelik ruhsat işlemlerinde, bütün maliklerin muvafakatinin aranmaması sağlanacak.

Etüd ve projelerin hem basılı olarak hem de elektronik ortamda düzenlenmesi, bu belgelerin ulusal coğrafi bilgi sistemine eklenmesi zorunluluk haline getirilecek. Ruhsat sonrasında verilmesinde mahsur olmayan belgelerle inşaata başlanılmasına engel teşkil etmeyen bazı projelerin yapı ruhsatı başvurusunda idareye verilmesi zorunluluğu kaldırılacak. Yönetmelikte yer almayan hususların ön koşul olarak öne sürülemeyecek.

Elektronik ortamda ulaşılabilen belgeler yatırımcıdan istenmeyecek
Etüt ve projelerin kanunlarda açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar dışında başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulması veya belge istenmesi uygulamaları engellenecek.
Ruhsat dosyasında var olan ya da elektronik ortamda erişilen belgelerle kanunda ve yönetmelikte yer almayan belgeler yatırımcıdan istenmeyecek. Bütün yapılarda yangın, deprem, ısı ve su yalıtımı, çevre ve enerji verimliliğine ilişkin olarak ilgili mevzuatın gerektirdiği tedbirlerin alınması zorunlu olacak. Mevcut binalarda yapılacak ruhsat işlemlerinde binalarda enerji verimliliği kurallarına uyulması ve enerji kimlik belgesinin düzenlenmesi zorunluluğu getirilecek. Yönetmeliğin yayım tarihinden önce yapılan müracaatlar o tarihteki mevzuata göre sonuçlandırılacak.

İmar denetimlerinin ve yıkım işlemlerini bakanlığın taşra teşkilatlarınca yürütülecek.


Yazar: emlakwebtv
Yorum

Benzer Haberler

Tasfiye edilen ‘evim’ şirketlerindeki  53 bin hak sahibinin akıbeti ekimde belli olacak

Tasfiye edilen ‘evim’ şirketlerindeki 53 bin hak sahibinin akıbeti ekimde belli olacak

Ürdünlüler vatandaşlık, Ruslar tatil ve emeklilik, İngilizler eğitim ve yerleşmek için Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yapıyor

Ürdünlüler vatandaşlık, Ruslar tatil ve emeklilik, İngilizler eğitim ve yerleşmek için Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yapıyor

Zin D Diamond fiyatları

Zin D Diamond fiyatları

Kentsel dönüşümde kira yardımı 36 aydan 48 aya çıkıyor

Kentsel dönüşümde kira yardımı 36 aydan 48 aya çıkıyor

12 Projede 15 Bin Konut Satışa Çıkıyor

12 Projede 15 Bin Konut Satışa Çıkıyor

10 Dilde Çalışanla  Lüks Yatırımcı Avı

10 Dilde Çalışanla Lüks Yatırımcı Avı

BDDK, güçlü şirketler ile yola devam edecek Sistemde vatandaş için risk kalmayacak

BDDK, güçlü şirketler ile yola devam edecek Sistemde vatandaş için risk kalmayacak

Tasarruf Finansman Modeli daha da güvenli olacak

Tasarruf Finansman Modeli daha da güvenli olacak

Tahincioğluoğlu’ndan Çengelköy’de yeni proje: Nidapark Çengelköy

Tahincioğluoğlu’ndan Çengelköy’de yeni proje: Nidapark Çengelköy

DAP Yapı’dan Nişantaşı’na ‘Sağlıklı Evler’

DAP Yapı’dan Nişantaşı’na ‘Sağlıklı Evler’

ÇATIDER’den Çevre Haftası açıklaması: Çatılarda yalıtım çevreye karşı borcumuzdur

ÇATIDER’den Çevre Haftası açıklaması: Çatılarda yalıtım çevreye karşı borcumuzdur

Gayrimenkulde yükselen yeni süreç: Yapı kooperatifleri veya birlikte arsa satın alma modeli

Gayrimenkulde yükselen yeni süreç: Yapı kooperatifleri veya birlikte arsa satın alma modeli

Yabancıya konut satışında yeni düzenleme: Aynı konutla tek vatandaşlık sınırlaması

Yabancıya konut satışında yeni düzenleme: Aynı konutla tek vatandaşlık sınırlaması

Küresel konut fiyatları artışında Türkiye yüzde 32 ile lider

Küresel konut fiyatları artışında Türkiye yüzde 32 ile lider

Dap Yapı’dan Nişantaşı’nda Dev Koruya Komşu Sağlıklı Evler

Dap Yapı’dan Nişantaşı’nda Dev Koruya Komşu Sağlıklı Evler

İva Yapı Sektördeki Yerini Yeniden Almaya Hazırlanıyor

İva Yapı Sektördeki Yerini Yeniden Almaya Hazırlanıyor

The Balance Spa ile Ahead Awards 2020’de Finalist Oldu

The Balance Spa ile Ahead Awards 2020’de Finalist Oldu

Pulver Dijital Çözümlerle Mimarlara Destek Oluyor!

Pulver Dijital Çözümlerle Mimarlara Destek Oluyor!

Geleceğin teknolojisinden, bugünü kolaylaştıran tasarım

Geleceğin teknolojisinden, bugünü kolaylaştıran tasarım

OPLOG Darıca Kampüsü’nün İnşaatı Başladı

OPLOG Darıca Kampüsü’nün İnşaatı Başladı

Seba Mare Gündoğan: 4 Mevsim yaşanacak proje

Seba Mare Gündoğan: 4 Mevsim yaşanacak proje

Noter Vekalet Ücreti 2021 Vekaletname Tasdik Ücretleri

Noter Vekalet Ücreti 2021 Vekaletname Tasdik Ücretleri

Dekorasyonda Farkındalık Çağı Başlıyor

Dekorasyonda Farkındalık Çağı Başlıyor

EN ÇOK OKUNANLAR