Planlı alanlar tip imar yönetmeliğinde değişiklik

Planlı alanlar tip imar yönetmeliğinde değişiklik ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen tanımlar çerçevesinde, Yapılaşmaya ilişkin uygulamalar gerçekleşecek

Planlı alanlar tip imar yönetmeliğinde değişiklik

10 Eylül 2013 / emlakwebtv
Yapılaşmaya ilişkin uygulamalar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen tanımlar çerçevesinde gerçekleşecek, planlar ve ilgili idarelerce çıkarılacak yönetmeliklerle uygulamalarda değişiklik yapılmayacak.
"Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Planlı alanlar tip imar yönetmeliğinde değişiklik, önleyici düzenlemeler içeriyor
Planlı alanlar tip imar yönetmeliğinde değişiklik Yönetmeliği, yapılaşmaya ilişkin uygulamaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen tanımlara göre gerçekleştirilmesini, bunların planlarla ve ilgili idarelerce çıkarılacak yönetmeliklerle değiştirilmesini önlemeye yönelik düzenlemeler içeriyor.

Kentsel alanların plansız ve estetikten yoksun gelişmesi engellenecek
Planların ölçülebilir ve hakkaniyet içinde uygulanmasını sağlayacak değişikliklerle, plan öngörülmeyen yapıların ortaya çıkması, kentsel alanların plansız ve estetikten yoksun gelişmesi engellenecek, şehirlerin gerekli donatı ayrılmaksızın yoğunlaştırılmasının önüne geçilecek.

İmar uygulamalarının Bakanlıkça belirlenen genel hükümler doğrultusunda yapılmasını öngören yönetmeliğe göre, uygulamalar standartlara ve engellilerin toplumsal hayata tam katılımına, erişimine uygun olarak hayata geçirilecek.

Tanımlar yeniden yapıldı
Yapı düzenine ait tanımların yeniden yapıldığı yönetmelikle, imar planı ile belirlenen yapılaşma hakları, ölçüsüz ve kontrolsüz bir şekilde artırılamayacak. Özel mülkiyete ait alanlarda yeşil alanların korunması için plan kararı dışında betonlaşmaya izin verilmeyecek.

Çöp ayrıştırma bacaları, su depoları, su sarnıcı, gri su toplama havuzu ve kojenerasyon üniteleri, avlular, iç bahçeler, açık havuzlar, pergolalar, zemin terasları ile açık ve kapalı otoparklar taban alanı ve emsal hesabına dahil edilmeyecek.

Özel çevre koruma alanları, kıyı alanları, sit alanları ve orman alanları gibi korunan alanlara ilişkin planlarda emsal, taban alanı kat sayısı (TAKS), yapı yaklaşma mesafeleri ve kat adedi belirlenmeden uygulama yapılamayacak, ruhsat düzenlenemeyecek. Böylece, korunan alanlar idari düzenlemelere göre değil doğrudan plan kararlarına göre gelişecek.

Kat alanı kat sayısı (KAKS) yani "emsal" ile ilgili "Yapının katlar alanı toplamının imar parseli alanına oranından elde edilen sayıdır" tanımının yer aldığı yönetmelikle, alanların farklı amaçlarla kullanımının engellenmesi için emsal dışında kalan mekanlara, optimum büyüklük sınırı getiriliyor.

Ruhsat süreci kısaltılacak
Ruhsat yenileme başvurusu beş yıllık ruhsat süresi içinde yapılan yapılarda, idarelerin onay tarihi 5 yıllık ruhsat süresini geçse dahi, yenileme ruhsatının ilk ruhsat alma tarihindeki plan ve mevzuat hükümlerine göre verilmesi sağlanacak. Beş yıllık ruhsat süresi içinde ruhsat ve eklerine uygun olarak inşası tamamlanan ancak bu sürede yapı kullanma izni düzenlenmeyen ruhsatı hükümsüz hale gelen yapılara, denetim raporu hazırlanmak koşuluyla yeniden ruhsat düzenlenmeksizin yapı kullanma izin belgesi verilecek.

Mevcut yapılarla ilgili imar planı değişikliği yapılan alanlarda kalan binalarda yapı kullanma izninin, ilk ruhsat alınan tarihteki plana göre verilecek. Binanın ve arazinin kotlarına ve kot alınacak noktaya ilişkin belgelendirme yapılmadan, tabi zeminin hiçbir şekilde kazılmayacak, ruhsat sonrasında ruhsat eki projesine aykırı olarak bodrum katları açığa çıkarmak üzere kazı ve tesviye yapılmayacak. Aksi uygulama yapanlara para cezası verilebilecek.

Gerekli belgeler elektronik ortamda alınabilecek, ruhsat süreci kısaltılacak. Yapılar, ruhsat ve eki projelere uygun olarak tamamlandığında, yapı kullanma izni düzenlenmesi aşamasında veya süre uzatımına yönelik ruhsat işlemlerinde, bütün maliklerin muvafakatinin aranmaması sağlanacak.

Etüd ve projelerin hem basılı olarak hem de elektronik ortamda düzenlenmesi, bu belgelerin ulusal coğrafi bilgi sistemine eklenmesi zorunluluk haline getirilecek. Ruhsat sonrasında verilmesinde mahsur olmayan belgelerle inşaata başlanılmasına engel teşkil etmeyen bazı projelerin yapı ruhsatı başvurusunda idareye verilmesi zorunluluğu kaldırılacak. Yönetmelikte yer almayan hususların ön koşul olarak öne sürülemeyecek.

Elektronik ortamda ulaşılabilen belgeler yatırımcıdan istenmeyecek
Etüt ve projelerin kanunlarda açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar dışında başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulması veya belge istenmesi uygulamaları engellenecek.
Ruhsat dosyasında var olan ya da elektronik ortamda erişilen belgelerle kanunda ve yönetmelikte yer almayan belgeler yatırımcıdan istenmeyecek. Bütün yapılarda yangın, deprem, ısı ve su yalıtımı, çevre ve enerji verimliliğine ilişkin olarak ilgili mevzuatın gerektirdiği tedbirlerin alınması zorunlu olacak. Mevcut binalarda yapılacak ruhsat işlemlerinde binalarda enerji verimliliği kurallarına uyulması ve enerji kimlik belgesinin düzenlenmesi zorunluluğu getirilecek. Yönetmeliğin yayım tarihinden önce yapılan müracaatlar o tarihteki mevzuata göre sonuçlandırılacak.

İmar denetimlerinin ve yıkım işlemlerini bakanlığın taşra teşkilatlarınca yürütülecek.


Benzer Haberler

Bakan Kurum: Emlak Bankası çok yakında açılıyor

Bakan Kurum: Emlak Bankası çok yakında açılıyor

Marmaray seferlerine kısa süreli değişiklik

Marmaray seferlerine kısa süreli değişiklik

Cemil Candaş cinayeti davasında karar çıktı

Cemil Candaş cinayeti davasında karar çıktı

5 yılda çevre korumaya 133.4 milyar harcandı

5 yılda çevre korumaya 133.4 milyar harcandı

Kira artışlarında yeni kriter: TÜFE

Kira artışlarında yeni kriter: TÜFE

Kadınlar 2018'de en çok hangi kentten ev satın aldı?

Kadınlar 2018'de en çok hangi kentten ev satın aldı?

Çanakkale Köprüsü son durum: Açılış hedefi bir yıl önceye kaydı

Çanakkale Köprüsü son durum: Açılış hedefi bir yıl önceye kaydı

İnşaat sektörü 2018'de dip noktayı gördü

İnşaat sektörü 2018'de dip noktayı gördü

Antalya 'dan İzmir'e Yüksek Hızlı Tren

Antalya 'dan İzmir'e Yüksek Hızlı Tren

Ulaştırma Bakanı'ndan Havalimanı inşaatında ölen işçilerle ilgili açıklama

Ulaştırma Bakanı'ndan Havalimanı inşaatında ölen işçilerle ilgili açıklama

Mimarlardan Ankapark uyarısı: 'Zemin tema park  için uygun değil...'

Mimarlardan Ankapark uyarısı: 'Zemin tema park için uygun değil...'

İmrahor Millet Bahçesi ihalesi 18 Şubat'ta

İmrahor Millet Bahçesi ihalesi 18 Şubat'ta

İller Bankası'na yetki veren teklif TBMM'den geçti

İller Bankası'na yetki veren teklif TBMM'den geçti

Torba Yasa'dan ihaleler ve yüklenici firmalara ilişkin önemli düzenleme

Torba Yasa'dan ihaleler ve yüklenici firmalara ilişkin önemli düzenleme

Lüks sitede yıkım tartışması bitti

Lüks sitede yıkım tartışması bitti

Dünyanın En Güvenli Şehirleri listesine Türkiye'den 5 kent

Dünyanın En Güvenli Şehirleri listesine Türkiye'den 5 kent

Ankapark'a giriş ücreti ne kadar?

Ankapark'a giriş ücreti ne kadar?

Sektörde küçülme ve güven kaybı uyarısı

Sektörde küçülme ve güven kaybı uyarısı

Yabancıya konut satışında altın çağ: 1 yılda 40 bine yakın satış

Yabancıya konut satışında altın çağ: 1 yılda 40 bine yakın satış

Tüm sorunlara rağmen sektörden güçlü 2018 performansı

Tüm sorunlara rağmen sektörden güçlü 2018 performansı

İnşaat sektörünün istihdama katkısındaki düşüş sürüyor

İnşaat sektörünün istihdama katkısındaki düşüş sürüyor

EN ÇOK OKUNANLAR