Polonezköy’ün betonlaştırılmasına itiraz edildi

Doğal güzelliği olan Polonezköy’ü betonlaştırmaya yönelik ortaya konan imar planlarına meslek odaları ve STK’lar itiraz etti

Polonezköy’ün betonlaştırılmasına itiraz edildi

25 Ocak 2014
Doğal güzelliği olan Polonezköy’ü betonlaştırmaya yönelik ortaya konan imar planlarına meslek odaları ve STK’lar itiraz etti. Şehir Plancıları, Mimarlar, Peyzaj Mimarları ve Çevre Mühendisleri Odası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’ne 10 maddelik itiraz gerekçelerini içeren dilekçeyi sunduğu öğrenildi.

Polonezköy, ender tabiat parklarından biri
Polonezköy, kentin doğal güzelliklerini ve özgün kültürünü koruyan ender tabiat parklarından biri. 1842’de Polonya’dan kaçanlar tarafından kurulan Polonezköy, 1994 yılında tabiat parkı ilan edildi. Koruma statüsünden dolayı Polonezköy’de herhangi bir yapılaşmaya izin verilmiyordu.

Sivil toplum kuruluşları itiraz dilekçesi verdi
Polonezköy’le ilgili 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planları yapıldı. Ancak planlar köye düşük ve seyrek yoğunluklu konut, turistik tesisler, banka ve finans kurumları kurulabilmesinin önünü açıyordu. Bu da uzmanlara göre Polonezköy’ün betonlaşması anlamına geliyordu. Bu nedenle dün 4 meslek odası ve ÇEKÜL, Kuzey Ormanları Savunması, Kent Hareketleri gibi bazı sivil toplum örgütleriyle birlikte karara askı süresinin son günü itiraz etti. Sivil toplum kuruluşları itiraz dilekçesinde “Doğal bitki örtüsünün yapılaşma hesaba katılmaksızın bütün olarak korunması gerekmektedir” ifadesi kullanıldı. Dilekçede ayrıca planlarda öngörülen açık yüzme havuzu, perakende ticaret birimleri, ofis, muayenehane, müze, kütüphane, sergi salonu, restoran, kafeterya, banka, finans kurumları gibi yerlerin köy yerleşim alanının mevcut genel dokusunu bozacağı da ileri sürüldü. Dilekçede, bölgedeki halihazırda var olan kaçak yapıların imar planı ile birlikte yasal hale geleceği, ayrıca yeni yapılaşmaların da önünü açacağı vurgulandı.

Ekolojik koridorları olumsuz etkilenecek
Meslek odalarının itiraz noktalarından biri de yapılaşmayla oluşacak nüfus yoğunluğunu ormanlarda tahribata yol açacağı, koruma altındaki ormanların ve Polonezköy Tabiat Parkı ekolojik etki alanı içindeki Ömerli Havzası ekolojik koridorlarının da olumsuz etkileneceği yönündeydi.

Proje Bilgisi: Köy