Polonezköy'ün imara açılmasına bilirkişi itirazı

İstanbul'un Polonezköy beldesinin imara açılmasını öngören düzenlemeye karşı açılan davada 3 kişilik bilirkişi heyeti raporunu tamamladı. 9. İdare Mahkemesi'ne sunulan raporda, düzenlemenin bölgeye zarar vereceği görüşüne yer verildi

Polonezköy'ün imara açılmasına bilirkişi itirazı

Polonezköy'ün imara açılmasını öngören düzenlemeye yönelik itirazlar neticesinde İstanbul 9. İdare Mahkemesi'nde başlayan davada kritik bir aşamaya gelindi. Şehir Bölge Plancılarından oluşan 3 kişilik bilirkişi heyeti raporu tamamlandı ve mahkemeye sunuldu. Raporda, ilçenin imara açılması halinde bugüne değin gelişmiş olan doğal yapısı ve kırsal karakterli yerleşim düzeninin bozulacağı iddiasına yer verildi.

Polonezköy'ün geleceği için
Yapılan öneri ile Polonezköy sınırları içerisinde yer alan Tabiat Parkı bünyesindeki köy alanına, seyrek yoğunluklu konut ve düşük yoğunluklu konut ve turizm konaklama alanı açılmasına olanak tanınmıştı. 3. Derecede sit alanı statüsü taşıyan bölgede yerleşim alanında inşaat yoğunluğunun artırılmasına ve tek bir inşaat faaliyetinin mümkün olmadığı 1. Derece doğal sit alanına da inşaatın önü açılmıştı. 

Rekor itiraz ve mahkeme süreci
Polonezköy'ü içine alan yeni planlara ise rekor düzeyde itiraz gelmiş, Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası da itiraz ederek konuyu mahkemeye taşımıştı. İstanbul 9. İdare Mahkemesi tarafından görülmekte olan davada ise kritik bir aşamaya gelindi. Konuyla ilgili olarak mahkeme tarafından görüşlerine başvurulan 3 kişilik bilirkişi heyetinin raporun tamamladığı ve mahkemeye sunduğu öğrenildi. Bilirkişi Heyeti tarafından hazırlanan raporda ise yeni imar planının bölge üzerinde olumsuz bir etkiye neden olacağına vurgu yapıldı ve:

"Polonezköy Köy Yerleşik Alanı 1/5 bin ve 1/bin ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları" ‘şehircilik ilkelerine ve planlama tekniklerine uygun değildir.İmar planları "Polonezköy tabiat parkının kültürel zenginliğini ve özgün yapı ve parsel dokusunun korunması" yönündeki amacına aykırıdır..." ifadelerine yer verildi