Proje kredilerinde risk yükseldi

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre projelerin finansmanında kullandırılan kredilerin risk bakiyesi son bir yıl içinde yüzde 30 oranında yükseldi.

Proje kredilerinde risk yükseldi

Son bir yıl içinde, projelerin finansmanında kullandırılan kredilerin risk bakiyesinde önemli bir artış kaydedildi. Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanan rakamlara göre proje finansmanı kredilerindeki risk bakiyelerindeki artış son bir yılda yüzde 30 olarak gerçekleşti. 

Aralık 2016'da risk bakiyesi 77 milyar ABD doları idi

Aralık 2016 döneminde proje finansmanı kredilerindeki risk bakiyesinin 77 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu dile getiren TBB verileri bu rakamın Haziran 2017 itibarıyla 83 milyar dolar seviyesine yükselmiş oldu. Risk artışındaki en yüksek pay ise yüzde 16 ile alt yapı sektöründe saptandı. Altyapı sektörünün risk bakiyesinin 13 milyar dolar seviyesinden 15 milyar dolar seviyesine çıktığı görüldü. Söz konusu dönemde risk bakiyesi dolar bazında gayrimenkul sektöründe yüzde  6 oranında yükselirken enerji sektöründeki artış yüzde 5 olarak saptandı. Diğer sektörlerdeki artış ise yüzde 4 oranında gerçekleşti. 

Türkiye Bankalar Birliği açıkladı

Proje finansman kredilerindeki risk bakiyesinin Haziran 2017 itibarıyla son bir yıllık dönemde yüzde 30 oranındaki artışa paralel olarak 291 milyar TL yükseldiğine dikkat çeken Türkiye Bankalar Birliği Rakamları, risk bakiyesinin nakdi ve gayrinakdi kısımlarının rakamsal değerlerini de açıkladı. Buna göre risk bakiyesinin nakdi kısmı 259 milyar TL, gayrinakdi kısmı ise 32 milyar TL olarak belirlendi. Açıklanan verilere göre Aralıkayı itibarıyla toplam taahhüt miktarı 371 milyar TL yani 106 milyar dolar seviyesinden Haziran ayında 379 milyar TL'ye yani 108 milyar dolar düzeyine çıktı. Böylece dolar bazındaki artış da yüzde 2 olarak saptanmış oldu.

Toplam kredilerin yüzde 12'si gayrimenkul alanında

Türkiye genelinde proje finansmanı amacıyla kullandırılan kredilerin sektörlere göre dağılımında ise en yüksek payı enerji sektörünün aldığı görülüyor. Enerji sektörünün yüzde 48'lik payıne ek olarak ikinci sırada yer alan altyapı sektörünün yüzde 18 tutarında bir payı var. Diğer taraftan gayrimenkul sektönün payının ise yüzde 12 oranında gerçekleştiği görülüyor. Diğer kategorisindeki sektörler ise yüzde 22 oranında pay almış durumda.