Prysmian Group Türkiye sektörü bilgilendiriyor

Prysmian Group Türkiye, “EN 50575” standardı hakkında sektörü bilgilendirmeye devam ediyor

Prysmian Group Türkiye sektörü bilgilendiriyor

Prysmian Group Türkiye, 1988 yılından bu yana üzerinde çalışılan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, “CPR - Construction Products Regulation (EU) No: 305/2011” ile güç, kontrol ve iletişim kablolarındaki uygulamaları düzenleyen “EN 50575” standardı hakkında sektörü bilgilendirirken, yine bir ilke imza atıyor.

EN 50575 standardı, bina ve altyapı dahil olmak üzere, herhangi bir yapıda kullanılan güç, kontrol ve iletişim kablolarının yangına tepki performansı gerekliliklerini, bu gerekliliklerle ilgili testleri ve uygunluk değerlendirmeleri ile ilgili kriterleri belirliyor.

1 Aralık 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak ve bir yıllık geçiş süresinden sonra, yani 1 Aralık 2016 tarihi itibariyle zorunlu olmak üzere; Avrupa Birliği ülkelerindeki pazarlarda, kablo pazarlamak, satmak veya dağıtımını yapmak isteyen firmalar, üreticilerden o ürüne ait bir Performans Beyanı (DoP) düzenlemesini ve ürünün üzerine veya etiketine ilgili formata uygun CE işaretlemesinin yapılmasını yasal olarak talep etme hakkına sahip olacaklar. Bu zorunluluk, Türkiye’de olduğu gibi, Avrupa Birliği ülkeleri dışındaki ülkelerde üretilen ve Avrupa Birliği ülkelerine satılmak istenen ürünler için de geçerli. Bu durumda o ürünü ilgili ülkeye sokmak isteyen ithalatçı veya dağıtıcı da aynı sorumlulukları üstleniyor. 

Prysmian Group, EN 50575 standardının, sadece Avrupa Birliği ülkelerine satış yapacak olan kablo firmaları tarafından değil; ülkemizdeki kablo standartlarını ve kalite bilincini artırmak, yangın güvenliğini sağlayarak oluşabilecek kayıpları en aza indirmek ve standartlara uymayan, düşük kaliteli ürünlerin piyasaya sürülmesinin ve kullanılmasının önüne geçmek isteyen; üreticiler başta olmak üzere, proje firmaları, müteahhit firmalar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, toptancılar ve distribütorler tarafından da çok iyi anlaşılması ve uygulamaya koyulması için önümüzdeki bir yıllık geçiş süresince, elinden geleni yapacağını belirtiyor.