Rant vergisinde mağduriyet tehlikesi

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Başkanı Bekir Yener Yıldırım, 'imar değişikliği' ve değer artışı tartışmalarını yorumladı

Rant vergisinde mağduriyet tehlikesi

Belediyelerin imar değişiklikleri neticesinde oluşacak değer artışlarında rant vergisinin yüzde 40-60 arasında değişebileceğini belirten Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Başkanı Bekir Yener Yıldırım,  bireysel başvurularda yapılan parsel bazında değişikliklerde alınacak rant vergisi yüzde 80 ile yüzde 100 aralığında olacağını söyledi. 

Şeffaflık ve bağımsız kurallar
Bahsedilen değer artış bedelinin bilimsel, bağımsız ve şeffaf kurallar çerçevesinde belirlenebilmesinin zorunluluğuna dikkat çeken Yıldırım: ' Bunun için için Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'ne bağlı lisanslı değerleme uzmanları ve Sermaye Piyasası Kurulunun listesinde bulunan gayrimenkul değerleme şirketleri aracılığıyla değerleme raporları hazırlanacak. Bu raporlarda hem taşınmazın imar uygulaması görmeden önceki değeri hem de imar uygulaması gördükten sonraki değeri bulunacak. İki değer arasında çıkan fark ise rant vergisinin hesabına esas teşkil edecek.' dedi. 

Konu net olmaktan uzak
Konunun kamuoyuna yansımasına bakıldığında detayların henüz netlik kazanmadığını,  belirten Yıldırım, ortaya çıkan ilk sonuca göre de rant vergisinin yüzde 10'unun ilgili belediyenin kentsel dönüşüm hesabına, yüzde 10'unun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm hesabına, yüzde 10'unun tarihi, kültürel ve doğal dokuyu korumaya yönelik olarak valiliğin sosyal duyarlılık hesabına yatırılması gerektiğini söyledi. Yıldırım:

'Son yıllarda bilhassa gayrimenkul pazarına dair ciddi itiraz ve eleştirilere konu olan, farklı gelirlerin bir şekilde vergilendirilmesinde adaletin sağlanması için son derece önem verdiğimiz bu verginin alınması ile beraber tüm mülk sahiplerinin ortak katılımı ile yeni bir finansman kaynağı oluşacak, kentsel bir değer üretilecek ve bu değer kamu yararına kullanılabilecektir. Ancak belirttiğimiz üzere, bu sistemin sağlıklı çalışabilmesi, doğru değer tespitine bağlıdır. Bağımsız, bilimsel ve deneyimli değerleme uzmanları ve değerleme şirketleri ülkemizin bu önemli konusunda da önemli görev ve sorumluluk almayı heyecanla beklemektedir.' ifadelerini kullandı.