Riskli yapı tespitine itiraz

Riskli ilan edilen yapıya itiraz etme hakkınız bulunuyor. Peki riskli yapı tespitine itirazı nasıl yapacaksınız?

Riskli yapı tespitine itiraz

Kentsel dönüşüm sürecinde riskli yapı tespitine itiraz etme hakkınız mevcut. Bu itirazı yapmak için öncelikle; tapu tarafından yapılan tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde malikler veya kanuni temsilcileri tarafından riskli yapı tespitine karşı Belediyesine dilekçe ile başvurulur.

Akabinde riskli yapı tespitine yapılan itiraz dilekçesi ile birlikte riskli yapı raporu Teknik Heyetçe incelenmek üzere, Belediye tarafından İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’n gönderilir. Daha sonra ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca o il için oluşturulan teknik heyet tarafından riskli yapı tespit raporu tekrar incelenir ve yapı ile ilgili son karar verilir.

Teknik heyette kimler var?

Yukarıda bahsini ettiğimiz teknik heyet şu kişilerden oluşuyor; Üniversitelerden 4 üye ve Bakanlık teşkilatından en az ikisi inşaat mühendisi 3 üye.

İtiraz kabul edilir ya da edilmezse neler olur?

Riskli yapı tespitine itirazın nasıl yapıldığını açıkladıktan sonra gelelim, karara göre neler olabileceğine. Yapılan inceleme sonucu yapı, risksiz bulunursa, Müdürlük tarafından ilgili belediyeye ve tapu müdürlüğüne yazı yazılır. Ve bu yazıda yapı üzerindeki riskli yapı belirtmesinin kaldırılması istenir.

Ancak yapılan inceleme sonucunda, itiraz reddedilir veya riskli yapı tespitine itiraz süresi içerisinde itiraz edilmez, riskli yapı tespiti kesinleşirse yıkım sürecinin startı verilir.