Rusya'ya bağımlılığımızı temiz enerji ile aşabilir miyiz?

Rusya ile yaşanan krizin Türkiye'ye en hızlı etkisi,enerji alanında hissedildi. Doğalgaz ihtiyacının yüzde 60'ını Rusya'dan karşılayan Türkiye, krizin ardından alternatif enerji potansiyelini masaya yatırmaya başladı

Rusya'ya bağımlılığımızı temiz enerji ile aşabilir miyiz?

Türkiye ile Rusya arasında yaşanan krizin etkileri en hızlı biçimde enerji alanında kendini hissettirdi. Doğalgaz ihtiyacının yüzde 60'ını Rusya'dan karşılayan Türkiye, krizin derinleşmesi halinde doğacak sorunlarla baş etme yolunda, alternatif enerji kaynakları potansiyelini masaya yatırmaya başladı. 

Türkiye'de hangi tip enerjiler kullanılıyor?
2015 yılı itabarı ile Türkiye'de kurulu 72.000 MW kurulu gücün yüzde 35'i baraj ve akarsulardan sağlanan hidrolik enerji yardımıyla elde ediliyor. Bu gücün, yüzde 30'luk kısmıdoğalgaz ve LNG, yüzde 20'lik kısmı kömür santrallerinden elde edilebiliyor. Güneş ve rüzgar enerjisinden elde edilen kısım ise, yüzde 7'lere yaklaşan küçük bir kısım oluşturuyor. 

Paris İklim Zirvesi'nde alınan kararları öğrenmek için tıklayın...

 

Rusya'ya bağımlılığımızı

 

Türkiye dışa bağımlılığını temiz enerji yatırımlarıyla aşabilir
Enerji ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyetlerini sürdüren Karden Yönetim kurulu Başkanı Paşa Karadeniz, Türkiye'nin güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji yatırımlarıyla birlikte dışa bağımlılığını azaltma yolunda önemli bir güç kazanabileceğini söyledi. Karadeniz, kamunun yerli kaynaklara ve yenilenebilir kaynaklara çok hızlı bir şekilde yönelmesi gerektiğini belirterek:

"Yerli kaynaklardaki lisanslama süreçleri daha hızlı bir biçimde yapılarak Türkiye’nin enerji konusundaki dışa bağımlılığı birkaç yıl içinde yenilenebilir enerji kaynakları ile azaltılabilir. Türkiye’nin 1 MW ve üzeri kapasitelerde ağır aksak ilerleyen sürecin hızlandırılmalı.” ifadelerini kullandı.

Türkiye kendi doğal kaynaklarına yönelmeli
Enerji tedarikçi bir ülke olarak Türkiye'nin ithal ettiği enerjiyi azaltma yolunda kendi doğal kaynaklarına yönelmek gibi uzun vadeli bir seçeneğin uygulamaya konulmasını öneren Karadeniz:

"Kendi doğal kaynaklarımız olan yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaktır. Belki bu kriz uzun vade de ülkemiz için  güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi gibi kendi öz kaynaklarımıza yönelmemizi sağlayarak, başka bir açıdan  fırsat haline dönüşür..." ifadelerini kullandı.