Saraçoğlu için Ulusal Fikir Yarışması

Saraçoğlu Mahallesinin dönüşümü için "Saraçoğlu Mahallesi ve Çevresi Geleceğini Arıyor" adlı Ulusal Proje Fikir Yarışması düzenlenecek.

Saraçoğlu için Ulusal Fikir Yarışması

Saraçoğlu Mahallesinin dönüşümü için Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce ile Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında imzalanan protokol çerçevesinde 'Saraçoğlu Mahallesi ve Çevresi Geleceğini Arıyor' adlı Ulusal Proje Fikir Yarışması düzenlenecek.

Amaç ortak mirası korumak
Saraçoğlu Mahallesinin kültürel mirasının korunarak yeniden işlevlendirilmesini amaçlayan etkinlik kapsamında Ankara’da mekânsal ve çevresel olarak özellikli olan yapı ve alanlara yönelik alternatif önermelerin fikri boyutta oluşturulması hedefleniyor.

Saraçoğlu Mahallesi için Ulusal Fikir Yarışması düzenleniyor

Saraçoğlu çekim merkezi olacak
Ankara kent merkezi ve çevresinin 24 saat yaşayan bir çekim merkezi olarak biçimlendirilmesi, yarışmaya açılacak olan alanlarının yeniden işlevlendirilerek değerlendirilmesi için kamuoyu oluşturulması, kentin tüm aktörlerinin Ankara’ya yönelik proje süreçlerine katılımlarının sağlanması, mekanların fiziksel dönüşümlerinin sosyal yaşama olan etkilerinin açığa çıkartılması ana kriter olarak belirlendi.

Yarışma şartları
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Ticaret Odası tarafından düzenlenecek olan yarışmaya katılmak için bazı şartlar öngörülüyor. Üniversitelerin mimarlık, peyzaj, şehir planlama, kentsel tasarım bölümlerinden mezun olunması ve TMMOB’a bağlı meslek odalarına üye olunması gerekiyor.

Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacılar, Saraçoğlu Mahallesi Ve Çevresi Geleceğini Arıyor Ulusal Fikir Yarışması şartnamesi ve eklerini internet üzerinden ücretsiz olarak temin edebilecek.