Sarıyer Gümüşdere-Kısırkaya Bölgesi imar planı askıya çıkarıldı

Sarıyer Gümüşdere-Kısırkaya bölgesi 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği askıya çıktı.

Sarıyer Gümüşdere-Kısırkaya Bölgesi imar planı askıya çıkarıldı

Sarıyer Gümüşdere-Kısırkaya bölgesi 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği askıya çıktı. 

16 Şubat 2018 tarihinde askıya çıkan imar planı 30 günlük bekleme sürecinin ardından 17 Mart 2018 tarihinde askıdan inecek. İmar planına ilişkin itirazlar askı süresince il müdürlüğüne yapılabilecek. 

Plan Notları

1.    1/5000 ölçekli Gümüşdere-Kısırkaya bölgesi koruma amaçlı nazım imar planı, plan paftaları, plan notları, plan raporu ve plan uygulama hükümleri ile bir bütündür. 
2.    1/5000 ölçekli Gümüştere-Kısırkaya koruma amaçlı nazım imar planına göre hazırlanacak 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planları onanmadan uygulama yapılamaz. 
3.    1/5000 ölçekli Gümüşdere-Kısırkaya bölgesi koruma amaçlı nazım imar planının sınırı plan onama sınırıdır. 
4.    1/5000 ölçekli Gümüşdere-Kısırkaya bölgesi koruma amaçlı nazım imar planında 3194 sayılı imar kanunun 23. Maddesi hükümleri uygulanacaktır. 
5.    Halihazır haritadaki mülkiyet sınırları ile kadastral panlar arasında uyumsuzluk olması durumunda imar uygulaması kadastrodan alınacak röperli krokiye göre yapılacaktır. 
6.    Planlama teknikleri açısından bu planda gösterilmeyen günübirlik, haftalık ve aylık ihtiyaçlara cevap verecek (dükkan, gerekli hizmetleri karşılayacak büro, muayenehane, dernek, çekişli kurum şubeleri vb) hizmet kullanışları, kentsel yeşil alanlar ve sosyal-teknik altyapı alanları ile terkinin yapılmış ve kamu eline geçmiş alanlar ile terkini yapılacak alanlar 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planında gösterilecektir. 
7.    1/5000 ölçekli Gümüşdere-Kısırkaya bölgesi koruma amaçlı nazım imar planında çizilen çekişli arazi kullanım ve yerleşme alanlarına ait sınırlar şematik olarak gösterildiğinden bu plan üzerinden plan mikyası ile ölçü alınmaz yer tespiti ve uygulama yapılamaz. Fonksiyonel sınırlar ve detaylar 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planında belirlenecektir.