Satılık Kiliseler TBMM gündeminde

Mardin ve Bursa'daki tarihi kiliselerin tapu sahiplerince satışa çıkarılışı, meclis gündemine girdi. HDP Mardin Milletvekili Erol Dora, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'in yanıtlaması istemiyle bir soru önerğesi sundu

Satılık Kiliseler TBMM gündeminde

"Mardin'de bulunan Artuklu Süryani Kilisesi ve Bursa'daki Mudanya Rum Kilise'sinin tapu sahiplerince satışa çıkarılışı üzerine bir soru önergesi hazırlayan HDP Mardin Milletvekili Erol Dora, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'i açıklamaya davet etti. 

Kilise satışları meclis gündeminde
Dora'nin hazırladığı soru önergesinde, Bakan Çelik'e yönelik olarak tarihi kiliselerin satışa çıkarıldığından "haberinin olup olmadığı", var ise bu ve benzer vakalara karşı ne gibi tedbirler almayı düşündüğü sorusuna yer verildi. Evrensel Gazetesi'nde yayınlanan habere göre, Çelik'e yöneltilen ikinci soru, iki kilisenin tapularının şahıslara geçip geçmediği üzerine. "Adı geçen iki kilisenin tapularının şahıslara geçtiği iddiaları doğru mudur? Doğruysa nasıl ve hangi şartlarda bu kiliselerin tapuları söz konusu şahıslara geçmiştir?" sorusuna ek olarak, Bakanlığın tarihi varlıkları korumak, geliştirmek, yaşatmak ve bir sonraki kuşaklara atırılmasını sağlamak gibi görevleri de hatırlatıldı. 

Soru önergesinden çarpıcı noktalar
Dora tarafından hazırlanan önergede Çelik'e şu sorular da iletildi:

Hıristiyanlığın kutsal ibadet yerleri olan kiliselerin şahıslarca satışa çıkarılması girişimlerinin Hıristiyan yurttaşlarımızı rencide eden bir durum olduğundan hareketle, Hıristiyan yurttaşlarımızın karşı karşıya bırakıldığı bu ve benzer muhteviyattaki sorunlara ilişkin Bakanlığınızın ne gibi planlamaları vardır? Başkaca ne gibi planlama ve uygulamalarınız olacaktır?

5. Söz konusu kiliselerde olduğu gibi, farklı sebeplerden dolayı Süryani, Ermeni ve Rumlar’a ait olan ve tapusu Hazine veya şahıslar adına geçmiş yüzlerce kilise veya tarihi yapıları tekrar esas sahiplerine iade etmeyi düşünüyor musunuz?