Sektör 2018'e temkinli bakıyor

2017'nin ilk çeyreğinde yüzde 5.6, ikinci çeyreğinde 5.5, üçüncü çeyrek döneminde ise yüzde 18.7 büyüyen inşaat sektörü, bu parlak tabloya rağmen 2018'e temkinli yaklaşıyor. Uzmanlara göre arz-talep dengesi sektörü tehdit etmeye devam ediyor.

Sektör 2018'e temkinli bakıyor

2016 ve 2017 yıllarında başarılı bir performans sergileyen, özellikle 2017'nin ilk üç çeyrek döneminde, sırasıyla 5.6, 5.5 ve 18.7 oranında büyüme eğilimi yakalayan inşaat sektörü, parlak tabloya karşın 2018'e temkinli bakıyor. Uzmanlar arz-talep dengesinde oluşabilecek dengesizliğin sektörün büyüme ivmesini kaybetmesine yol açabileceği yönünde uyarılarda bulunuyor. 

Son iki yıla rağmen 2018'e bakış temkinli

İnşaat sektörünün Türkiye ekonomosinini lokomotif sektörlerinden biri olma özelliğini sürdürdüğünü ve konut satışlarının yıl sonu itibarıyla önemli oranda yükseldiğine dikkat çeken KPMG Türkiye İnşaat Sektör Lideri İsmail Önder Ünal, bu başarının ardından tapu harcı ve KDV indirimi gibi yasal düzenlemelerin rolüne dikkat çekti. Ünal, geçen yıl inşaat sektöründe rekor düzeye ulaşıldığını ve bu düzeyde hükümet teşviklerinin önemli bir rol oynadığını belirterek: "Sektörü etkileyen arz-talep dengesizliği 2018 yılında da devam ederse yakalanan büyüme ivmesi kaybedilebilir..." ifadelerini kullandı. 

KPMG Türkiye İnşaat Sektörel Bakış Raporu

Konuyla ilgili olarak KPMG Türkiye İnşaat Sektörel Bakış 2018 Raporu'nda şu çarpıcı  sonuçlara yer verildi:

- İnşaat Sektörü'nden son iki yılda yüksek performans: İnşaat sektörü 2016 yılında olduğu gibi 2017'de de tüm çeyreklerde ekonomik büyümenin üzerinde gelişti. 2017 yılının üçüncü çeyrek döneminde ise yüzde 18.7 oranındaki performans ile son üç yılın en yüksek büyüme oranına ulaşıldı. Böylece, sanayi büyümesinin de önüne geçilmiş ve inşaat sektörü yatırımlarımlarında da yüzde 12'lik artış yakalanmış oldu. 

- İstihdama katkı sürüyor: İnşaat sektörünün istihdama katkısı ise 2017 yılında da devam etti. Ağustos ayı itibarıyla ülke genelindeki 28 bilyon 828 bin kişiden 2 milyon 279 bininin inşaat sektöründe istihdam edildiği saptandı.

- 2017'de Güven Endeksi güçlendi: 2016 yılını düşüş eğilimini ile kapayan TÜİK İnşaat Güven Endeksi, 2017 yılının ilk çeyrek döneminde yükselişe geçti. İkinci çeyrekte durağanlaşan, üçüncü çeyrekte ise düşüş yaşayan endeks, bu olumsuz verilere karşın 2017 yılının 2016'ya kıyasla daha güvenli bir yıl olduğunu gösterdi

- Konut stoklarında artış sürüyor: 2017 yılının ilk üç çeyrek döneminde darie bazlı yapı ruhsat adedi 1.1 milyonu aştı. Ruhsatın ardından tamamlanan ve yapı izni alınan daire sayısı ise 568 bin 162 adet oldu. Yapı ruhsat sayısı ile yapı izni sayısının neredeyse iki kat olması konut stoklarındaki artışa işaret etti.

- AVM yatırımlarında düşüş: 2017 genelinde alışveriş merkezi yatırımlarında düşüş kaydedildi. 2017 yılı Eylül ayı itibarıyla toplamda 415 adet AVM saptandı. Halen proje aşamasında 65 adet AVM yer alırken bunların 30 tanesi İstanbul'da konumlanıyor. 

- Uluslararası alanda müteahhitlerin yükselişi= ENR tarafından yayınlanan 2017 yılına ait Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi listesinde Türkiye 46 firma ile Çin'in ardından ikinci sırada yer aldı.