Sel ve taşkın riski altındaki bodrum katlara 1.5 metre ayarı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sel ve taşkın riski taşıyan riskli alanlarda 1.50 metre aşağıda kalan bodrum katlarını yasaklıyor

Sel ve taşkın riski altındaki bodrum katlara 1.5 metre ayarı

4 Şubat 2013 / emlakwebtv
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Samsun Canik’te meydana gelen sel felaketinden sonra gündeme gelen  bodrum katlarıyla ilgili hazırladığı düzenlemede sona geldi. Bakanlık,  Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikle, daha öce yönetmelikte bulunmayan su taşkın seviyesine esas, dere kenarlarına inşa edilen duvar veya düzenleniş, yükseltilmiş zemin anlamına gelen “dere kret kotu” tanımını getirdi.

Buna göre, iskan edilen katın taban kotu ile bina girişi, otopark girişi kotlarının dere kret kotunun en az 1.50 metre üzerinde olması, bu seviye altında otopark giriş çıkışına, bina cephesinde tabi zemin veya tesviye edilmiş zemin altında kapı açılmaması ve pencere boşluklarının bu seviyeden itibaren en az 90 cm yukarıda bırakılması öngörülüyor.

Yapılacak değişikliğin Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girmesiyle Bakanlık,  sel ve taşkın riski altında bulunan alanlarda bu ölçülere uymayan yerlere müsaade etmeyecek.

Mevzuata aykırı projeler 6303 sayılı kanun kapsamında değerlendirilebilecek
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar düzenleme ile ilgili olarak; “Çalışmalarını sürdürdüğümüz düzenleme ile geçmiş yıllarda mezuata aykırı projelendirilen bodrum katları tasfiyeye gidebilecek. Mevzuata aykırı projelendirilen, projelerine aykırı olarak mülkiyete konu edilen veya sel ve taşkın alanları içinde kalmasına rağmen idarelerce ruhsatlandırılan yapıları bölge bazında inceleyeceğiz. Yapılan inceleme sonucunda gerekli tedbirler alınarak korunamamasının tespiti halinde 6306 sayılı Kanun kapsamında, kentsel dönüşüm alanı içinde değerlendirerek tasfiyesini gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Kuralına uygun bodrum katları yasaklanmayacak
Bakanlık, sel ve taşkın riski taşımayan yerlerde kuralına uygun iskan edilmiş bodrum katlarını yasaklamaya gitmeyecek. Bakanlık, arazinin fiziki yapısı, eğimli yörelerde zemin üzerinde kalan sel ve taşkın riski taşımayan bodrum katlarını iskan verilecek.