Sevda Tepesi imar planları iptal

Sevda Tepesi ve Şişli Meslek Lisesi arazilerinde yapılaşmaya izin veren imar planları iptal edildi

Sevda Tepesi imar planları iptal

Sevda Tepesi ve Şişli Meslek Lisesi arazilerinde yapılaşmaya izin veren imar planları, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi'nin girişimleriyle iptal edildi.

Şehir Plancıları Odası duyurdu
Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu'nun 22.10 2012 tarih ve 2012/4 sayılı kararı ile onaylanan Üsküdar İlçesi, Kandi Üsküdar İlçesi, Kandilli Mahallesi, 945 ada, 12 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında yasal girişimlerde bulunan Şehir Plancıları Odası, söz konusu imar planlarının mahkeme kararıyla iptal edildiğini açıkladı. 

Şehir Plancıları Odası'nın açıklaması
Konuyla ilgili bir açıklama yapan TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, özel kişilere ayrıcalıklı haklar tanıyan, Boğaziçi Kanunu, şehircilik ilkeleri  ve planlama esaslarına aykırılık gerekçesiyle açılan davalarda başarıya ulaşıldığını belirtti. Oda açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

'Odamız tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi'ne karşı açılan ve İstanbul I. İdare Mahkemesi'nde 2013/454 Esas numarasıyla görülen davada Sevda Tepesi'nde yapılaşmaya izin verecek ve Boğaziçi alanında telafisi mümkün olmayan tahribata yol açacak imar planları mahkemenin 30.09.2014 tarihinde aldığı 2014/1608 no'lu karar ile iptal edilmiştir. Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin bulunduğu arazi üzerinde AVM ve Rezidans gibi fonksiyonlarla yoğun bir yapılaşma öngören imar planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 02.10.2013 tarihinde onaylanmış ve Odamız tarafından 10.01.2014 tarihinde yargıya taşınmıştı.

Dava konusu imar planı değişikliği ile "Meslek Lisesi Alanı" olarak bilinen bölge büyük ölçüde Emsal: 3,00 yapılaşma değeri ile "Ticaret + Konut Alanı"a alınarak Bakanlık tarafından ayrıcalıklı imar artışı ve fonksiyon değişikliği ile kamu yararına aykırı bir işlem tesis edilmekteydi.

İstanbul 3. İdare Mahkemesi'nde dava sürüyor
Odamız tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na karşı açılan ve İstanbul 8. İdare Mahkemesi'nde 2014/174 Esas numarasıyla görülen davada daha önce mahkeme tarafından 20.03.2014 tarihinde verilen kararla planın yürütmesi durdurulmuş, ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bu önemli eğitim alanına ilişkin yeni bir ayrıcalıklı imar planı onaylanarak yargı makamının kararı atlatılmak istenmiştir. 16.09.2014 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren ve dava gerekçelerimizi aynen koruyan söz konusu imar planları 25.11.2014 tarihinde Odamız tarafından yeniden yargıya taşınmış olup İstanbul 3. İdare Mahkemesinde dava süreci devam etmektedir.

İstanbul 8. İdare Mahkemesi tarafından 31.10.2014 tarihinde verilen 2014/1582 sayılı son karar ile birlikte Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'ne ilişkin hazırlanan bu ayrıcalıklı imar planı iptal edilmiştir.'