SGK "iş hastalıklarını" nereye sakladı?

SGK istatistikleri, 2013 yılı içinde "meslek hastalığı" sayısını 371 olarak gösterdi. Duruma tepki gösteren TMMOB, iş kazalarında da 2012'den 2013'e uzanan ivmeyi yüzde 291 olarak açıkladı

SGK

TMMOB Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi'nin sonuç bildirgesi, Türkiye'nin meslek hastalıkları ve iş kazalarında geldiği vahim durumu gözler önüne serdi. 

Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü
Soma, Ermenek ve Torunlar Center gibi işçi ölümleriyle sonuçlanan kazaların ele alındığı bildirge, Türkiye'nin ölümlü iş kazaları istatistiklerinde Avrupa'da birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer aldığını ortaya koydu. 2004 yılında 543 düzeyinde olan iş kazası sonucu ölüm sayısının giderek yükselme eğilimi gösterdiğini vurgulayan TMMOB, bu rakamın 2013 yılında 1.360'a, 2014'te ise 1.886'ya yükseldiğini açıkladı. İstatistiklere göre en yüksek ivme 2012-2013 yılları arasında yaşandı. Buna göre 2012 yılında 75 bin iş kazası yaşanırken, 2013 yılında bu sayı 191.389'a yükseldi. TMMOB verilerine göre, bu seneler baz alındığında, iş kazalarında ölüm sayısı artışı, yüzde 83, iş kazası sayısı da yüzde 291 oranında artış göstermiş oldu.

SGK verileri ve manüpilasyon olasılığı
TMMOB raporunda dikkat çekilen bir diğer husus da SGK'nın iş hastalıkları ve iş kazaları kategorisini manipüle etmesi oldu. SGK'nın söz konusu rakamları düşük gösterildiğinin altını çizen TMMOB raporu, 2013 yılında çalışan sigortalı sayısına göre yaklaşık 75 bin civarında meslek hastalığı tespik etmesi gereken SGK, bunlardan yalnızca 371'ini "meslek hastalıkları" tanımı içine soktu.

Patron nasıl kurtulur?
Kamuoyunda ses getiren, Soma, Ermenek ve Torunlar iş kazalarının ardından  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nda gerçekleştirilen yasal düzenlemelere rağmen, iş kazalarındaki artış eğiliminin devam ettiğine de dikkat çeken TMMOB, yeni düzenlemenin işveren sorumluluğundan ziyade, ücretli olarak çalıştırılan uzman ve hekimlere yüklendiğine vurgu yaptı. 

TMMOB, acil düzenlemelerin 2016 yılına kadar yürürlüğe alınması gerektiğini de belirterek, kamu kurumları ve 50'nin altında çalışanın olduğu az tehlikeli iş yerlerinde uzman ve hekim uygulamasının hemen başlatılması gerektiği üzerinde duruldu.