Sıkıntıdaki konut sektörüne "dost eli"

“Dost kara günde belli olur” düşüncesiyle yola çıkan Güleç Demir Çelik, konut sektöründeki krizin aşılmasına öncülük ediyor

Sıkıntıdaki konut sektörüne

20 Kasım 2012 / emlakwebtv
Demir çelik sektörünün önde gelen firmalarından Güleç Demir Çelik AŞ, firmalara sağladığı kolaylıklarla konut sektöründeki iflasların önüne geçmeye çalışıyor. Son yıllarda inşaat sektörünün karşı karşıya kaldığı kentsel etkenler, yüksek arsa maliyeti, vergi yükleri, teknolojik yetersizlik, kredi maliyetlerinin dünya ortalamalarının üzerinde olması, nitelikli işgücü gibi çok sayıda sorun, sektörün gelişimini engelliyor. Bunun yanı sıra sektördeki iç talep daralması ve buna bağlı olarak satılamayan konut stoğu, satın almaların yerini kiralamaların alması ve yeni yapılara oranla eskilerin daha çok satın alınması da sektörün diğer problemlerinden. Özellikle 2009 yılından itibaren etkilerini iyice hissettirmeye başlayan kriz, sektörde daralma ya da iflaslara yol açıyor. Son zamanlarda sektörün gözde firmaları da dahil olmak üzere çok sayıda inşaat firması ise iflas bayrağını kaldırmış durumda.

“Konut sektöründeki sıkıntıları beraber çözeceğiz”
Demir çelik sektörü firmalarından Ankara merkezli Güleç Demir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Murat Güleç, böylesi ortamlarda sıkıntıları beraber çözeceklerini dile getirerek, şunları söyledi: “İşbirliği içinde Türkiye’nin en önemli ekonomik kaynağı olan konut sektörünü hep birlikte kalkındıracağız, ileriye taşıyacağız. Konut sektörü ve demir-çelik sektörü birbirinden farklı düşünülemez. Biz de Güleç Demir-Çelik olarak bu kötü gidişin önüne geçmek için elimizi taşın altına koyduk. Biz bir zincirin halkalarıyız. Dost kara günde belli olur dedik ve sağladığımız ödeme kolaylıklarıyla sıkıntıdaki firmalar nefes aldı. Bu yolla çok sayıda iflasın önüne geçtik.”

Ekonomideki payı çok büyük
Aynı zamanda TÜGİAD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi olan Güleç, inşaat sektörünün sanayi ve hizmet alanında faaliyet gösteren yaklaşık 240 alt sektörle işbirliği içinde olduğunu vurgulayarak, bunların birbirini desteklemesi gerektiğini belirtti.
Bu sektörün ekonomideki payının büyüklüğünün, Gayri Safi Milli Hasıla’daki yüzde 30’luk payına bakılınca daha iyi anlaşıldığının altını çizen Güleç, şöyle devam etti: “Dolayısıyla bu sektörün sıkıntılarının zaman kaybetmeden çözülmesi büyük önem taşıyor. Ekonomi temelli sorunlara, ekonomik yollu çözümler gerekir. Sadece iyi gün dostu değil, kötü gün dostu da oluyoruz. İş yaptığımız firmalara sağladığımız ödeme kolaylıkları sadece ikili ilişkilerimizde rahatlama sağlamakla kalmayacak, tüm ekonomiye etki edecek. Çünkü ülkemizde her 20 kişiden biri inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor. Bu işbirliği ile inşaat sektörünün rahat nefes almasını sağlıyoruz. Sektör yurt içinde ve dışında büyük gelişme potansiyeline sahip. Biz de bunu en iyi şekilde değerlendirmeliyiz.”