Şile Kalesi restorasyonu "tarihe" uygun mu?

İki bin yıllık tarihe sahip Şile Kalesi restorasyonuyla ilgili eleştirilere yanıt veren Şile Belediyesi, çalışmaların dönem kaleleri incelenerek tamamlandığını açıkladı.

Şile Kalesi restorasyonu

Restorasyonunun ardından özellikle sosyal medya gündemini meşgul eden Şile Kalesi'ne ilişkin yorumlara yanıt veren Şile Belediyesi, çalışmalar sırasındaki ana eksenin dönem kalelerinin incelenmesiyle belirlendiğini açıkladı.

Restorasyon için uzmanlardan oluşan bir kurul oluşturuldu
Şile Belediyesi yaptığı açıklamada, İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmış ve İBB bünyesinde faaliyet gösteren Bimtaş Boğaziçi İnşaat A.Ş. tarafından gerçekleştirilen Şile Kalesi restorasyonunun, rölöve-restitüsyon ve restorasyon projelerinin esas alınarak gerçekleştirildiğini vurguladı. Bimtaş şirketinin hazırladığı ve Koruma Kurulu'nun da onayladığı projenin uygulanması aşamasında, talep üzerine söz konusu "savunma yapıları ve restorasyon" konularında uzman bir ekipten yararlanıldığını açıklayan Şile Belediyesi, kurulda arkeolog, sanat tarihçileri, restoratör ve mimarların görev aldığını belirtti.

Açıklamada ayrıca, uygulama safasında da onaylı projenin dışına çıkılmadığı ve tüm çalışmaların söz konusu bilim kurulu eşliğinde devam ettiği belirtildi.

Restorasyon süreci nasıl gerçekleşti?
Şile Belediyesi restorasyon proje kararının "olduğu gibi korunarak tehlike arz eden kısımların sağlamlaştırılması ve farklı bir özellik kazandırılmaksızın, ahşap merdivenlerin canlandırılarak seyir kalesi-hisarı olarak kullanılması önerisiyle hayata geçirildiğini vurguladı. Restorasyonun ardından minimün yedişer kişilik gruplar halinde kalenin ziyaretçilere açılması planlanmıştı. 

Restorasyon kurulunda kimler var
Şile Belediyesi tarafından yapılan açıklamada söz konusu restorasyonda çalışan Bilim Kurulu'nda yer alan isimler şu şekilde açıklandı: 

"İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Restorasyon A.B.D Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Kutgün Eyüpgiller, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prohistorya ve ÖnAsya Arkeoloji A.B.D Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şevket Dönmez ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Türk ve İslam Sanatı A.B.D. Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Ahmet Vefa Çobanoğlu"

I. Derece Doğal Sit Alanı 
Halk arasında Şile Kalesi olarak bilinen Ocaklı Ada Kale'nin tarihi aslında İsa'dan önceki zamana denk düşüyor. Kalenin ayakta kalan son hali ise 24. yüzyıl başlarında Cenova hakimiyetine, ardından da 1391 tarihinde Yıldırım Beyazıt fethinin ardından Türk hakimiyetine kadar uzanıyor.