Şişli Mecidiyeköy imar planı askıda!

Şişli Mecidiyeköy Mahallesi 1947 ada 80 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği askıya çıktı. Plan 25 Kasım’da askıdan inecek.

Şişli Mecidiyeköy imar planı askıda!

Şişli Mecidiyeköy Mahallesi, 1947 ada 80 parsele ilişkin hazırlanan 1 paftalık 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1 paftalık 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 14 Ekim’de onaylandıktan sonra 27 Ekim 2015’te askıya çıktı. Plan, 25 Kasım 2015 tarihine kadar askıda kalacak.

Şişli Mecidiyeköy imar planı notları

1.Bu plan, plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür. 2.Ticaret alanlarında planda verilen yapı çekme mesafelerine uymak koşulu ile E:2,50, Yençok: İstanbul silüet planı kararlarını aşmayacak şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca belirlenecektir. 3.Planlama alanının güneyinde kalan, yol olarak gösterilen alandan parsellere ulaşım sağlanabilir. 4.Belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı imar kanunu, ilgili yönetmelik hükümleri ve meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hükümleri geçerlidir.