Soma'da tarihi kapatma

Soma faciası ve soruşturma sürecinin ardından sınırlı bir alanda çalışmasına izin verilen Soma Madencilik A.Ş., dün Soma'daki tüm üretimini durdurduğunu açıkladı

Soma'da tarihi kapatma

301 maden işçisinin hayatını kaybettiği facianın ve soruşturma sürecinin ardından, yalnızca Işıklar Maden Ocağı'ndaki bir bölgede kömür çıkarmasına izin verilen Soma Madencilik A.Ş. dün itibariyle bölgedeki faaliyetlerine son verdiğini açıkladı.

Alp Gürkan geldi ve...
Yaşanan kazanın ardından bilirkişi heyetinin raporunun gecikmesi ve güvenlik tetkinlerinin sürmesi nedeniyle uzun bir süre faaliyetlerine ara veren işletmenin yalnızca Işıklar maden Ocağı'ndaki bir bölgede kömür çıkarmasına izin verilmişti.Şirket dün itibariyle Işıklar maden ocağında faaliyetlerini sürdüren 1.200 işçiyi, madenin kapatıldığı bilgisini vererek evlerine gönderdi. Söz konusu kararın Soma Holding patronu Alup Gürkan'ın madenlere gelişinin ardından alındığı öğrenildi.

Soma'da 301 işçi hayatını kaybetmişti

Ne olacağı belli değil
Konuşla ilgili bir açıklama yapan şirket yetkilisi, Işıklar Ocağı'nda yürütülen 30 metre uzunluğundaki alanda yapılan üretimin 'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji Bakanlığı'nın izniyle yürütüldüğünü' açıklarken, bu alandaki çalışmaların bir ayda tamamlandığını söyledi. İki bakanlığın bundan sonraki çalışmalar ile ilgili izin vermediğini söyleyen yetkili, yeni kapatmalarla ilgili kararların, pazartesi günü yapılacak yönetim kurulu toplantısının ardından verileceğini açıkladı.

Torba yasanın etkisi
Soma Madencilik'in aldığı kararda Torba yasa ile alınan kararların etkisi olup olmadığı ise sorgulanan konuların başında geliyor. Başta Zonguldak olmak üzere madencilik faaliyetlerini yürüten şirketler, torba yasanın maliyetleri karşılanamayacak düzeyde artırdığını belirterek, işletmelerini kapatma kararı almıştı. Yasanın yürürlüğe girmesinin hemen ardından Zonguldak'ta 22 özel firma, 'yeni yükümlülükleri kaldırmak istememesi' nedeniyle üretimi durdurduğunu açıklamıştı. Torba yasa ilk olarak madencilerin yer altında çalışma saatlerini düzenliyor. Maden işçilerinin yer altında çalışma sürelerini, haftalık otuz altı saat olarak belirleyen 4. madde, bu süreyi aşan her bir saat için ödenecek fazla çalışma ücretini, 'normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yüzden az olamayacağını' ön görüyor. Yine 7. maddede bir maden işçisinin günde 6 saatten fazla yer altında çalıştırılamayacağını karar bağlıyor. Kanun “Bu Kanunun 42 nci ve 43 üncü maddelerinde sayılan hâller dışında yer altında maden işlerinde çalışan işçilere fazla çalışma yaptırılamaz.' ifadesine yer veriyor.