Soma Holding kulelerine kim izin verdi?

Soma'daki madeninde 301 işçiye yaşam odası yerine mezar yapan Alp Gürkan'a, belediyeler ise İstanbul'un göbeğinde 56 katlı 'yaşam odası' yaptı. 191 metrelik kuleye bürokratların uyarısına rağmen izin verildiği belirlendi

Soma Holding kulelerine kim izin verdi?

23 Mayıs 2014 / Emlakwebtv
Türkiye’nin en yüksek ikinci binası için Soma Holding'in patronu Alp Gürkan’a İstanbul Büyükşehir ve Şişli belediyelerinin emsalsiz kıyak yaptığı meclis raporlarına yansıdı. Radikal Gazetesi’nden Ercan Sarıkaya’nın haberine göre, Soma’da 301 madenciye mezar olan madenin sahibi Alp Gürkan’ın şirketinin İstanbul ’da yaptığı 191 metrelik kuleyi nasıl yaptığı, kimin onay verdiği tartışma konusu oldu.

Türkiye ’nin en yüksek ikinci binası için Alp Gürkan’a İstanbul Büyükşehir ve Şişli belediyelerinin emsalsiz kıyak yaptığı meclis raporlarına yansıdı. Raporlara göre arazi için üç plan tadilatı meclise geldi. İki tadilatta inşaat oranı arttırıldı. Arazinin yaklaşık 12 bin metrekarelik kısmı kamuya açık yeşil alan olarak planlanmasına rağmen yeşil alan fiiliyatta kamuya açılmadı. Normal şartlarda net parsel yani 10 bin metrekare üzerinden inşaat izni verilmesi gerekirken, kamu için ayrılan yeşil alan da emsale dahil edilerek brüt parsel 22 bin metrekare üzerinden inşaata izin verildi. Bu da inşaatı yer üstünde 44 bin metrekareye çıkardı. Yükseklik serbest bırakıldı. Kotun en yüksekten alınmasına izin verildi. Bürokratların uyarısına rağmen madenci Gürkan’ın ‘yaşam odasına’ önce İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi daha sonra da Şişli Belediye Meclisi onay verdi. Alp Gürkan’ın şirketi de bu plan ile 9’u yeraltında 56 kat, 140 bin metrekarelik kule yaptı. Bodrum katların tamamı iskâna açıldı. Fazlalıkları kimse görmedi. Kulede kaçak bölümler olduğu iddialarını inşaat ruhsatını veren Şişli Belediyesi “Planlama tamamen İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Projeye aykırı bir durum yok” diye reddetti.

Arazi 1995 yılında Şişli Belediyesi’nin yaptığı 1/1000 ölçekli Ayazağa 7. Etap Uygulama İmar Planı’nda 15 metrelik yol, park ile yerüstünde yaklaşık 26 bin metrekare inşaat alanlı (Emsal=1.20) MİKS kullanım alanı (Perakende ve toptan ticaret, büro hizmetleri, kirletici olmayan yan küçük sanayi ve depolama) olarak planlanmış. Araziyle ilgili ilk plan değişikliği 2003 yılında yapılan 1/5000 ölçekli Şişli, Ayazağa Revizyon Nazım İmar Planı’nda yapılmış. Planla arazinin yüzde 54’ü yeşil alan, yüzde 46’sı ‘T3’ lejantlı ticaret ve hizmet alanları kapsamına alınmış inşaat hakkı ise yer üstünde 33 bin metrekareye (Emsal=1.50) çıkarılmış. Ancak bu bölge planını mahkeme 2005’te iptal etmiş.

Bürokratların uyarısına rağmen plan tadilatı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gelmiş. Teklifi değerlendiren İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, emsalinin 2.00’ye çıkarılmasını, 2 bodrum katın emsale dahil edilmeden iskana açılmasını, emsal hesabını brüt parsel üzerinden yapılması, kotun en yüksekten alınması arazinin yüzde 54’ünün yeşil, yüzde 46’sının ise Ticaret ve Turizm alanı olarak planlanmasını oyçokluğu ile kabul etti. Araziyle ilgili plan 2008 yılında, plan paftaları hazırlanamadığı için yeniden meclise geldi. Aynen kabul edildi. 2009 yılında bu defa Şişli Belediyesi’nin yaptığı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Büyükşehir’de kabul edildi.