Şubat 2016 vergi takvimi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) vergi mükelleflerinin hangi aylarda ve tarihlerde vergi ödemeleri gerektiğini açıkladı. İşte Şubat 2016 vergi takvimi...

Şubat 2016 vergi takvimi

2016 yılı vergi takvimi açıklandı. Şubat 2016 vergi takviminden önce vergi ile ilgili kısa bilgilere yer verdik. 

Vergi nedir? 

Vergi, halk hizmetlerinde harcanmak üzere hükümetin doğrudan ya da bazı maddelerin fiyatlarının üzerine ekleme yaparak vatandaşlardan toplanan paradır. Vergi vermenin amacı, devlet harcamalarını karşılayarak yol, su, elektrik, sağlık gibi altyapı hizmetlerini sağlayabilmektir. Vergi ödemeleri, toplumsal sınıf farkı tanımadan tüm vatandaşlardan alınır. Vergi, devlete kaynak yaratarak, yatırım ve harcamaların karşılanmasını sağlar. Devletin sağlamakla yükümlü olduğu sağlık, güvenlik gibi temel hizmetlerin gerçekleşmesini sağlar. Vergi ödemeleri kanunlar ile belirlenmiştir. Bu ödemelerin yapılmadığı durumlarda kanunla belirlenmiş olan cezai işlemler uygulanır. 

Türk hukukuna göre, vergi kanunları hükümlerine aykırı hareket edenler, yani  vergi borcunu ödemeyenler hakkında, Vergi Usul Kanunu madde 331 ve müteakip maddeleri uyarınca cezalar öngörülüyor. Velayet altında tutulan ya da vesayet altından tutulanlar yetişkin olsalar bile mahkeme kararı ile vergi kanunlarına aykırı durumdan dolayı ceza almazlar. 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, vergi mükelleflerinin vergi borçlarını ödenmesi gereken dönem içerisinde ödeyebilmeleri için tarihleri ile birlikte 2016 vergi takvimi açıklandı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde yer alan takvime göre Şubat 2016 vergi takvimini derledik... 

 

Şubat 2016 vergi takvimi

 

Şubat 2016 vergi takvimi

01/01/2016    01/02/2016    Aralık 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2016    01/02/2016    2015 Yılında Kullanılan Defterlerin 2016 yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik

01/01/2016    01/02/2016    Aralık 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01/01/2016    01/02/2016    Aralık 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01/01/2016    01/02/2016    2016 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi

01/01/2016    01/02/2016    Yıllık Harçların Ödemesi

01/02/2016    09/02/2016    16-31 Ocak 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

01/02/2016    10/02/2016    16-31 Ocak 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/02/2016    15/02/2016    2015 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı

01/02/2016    15/02/2016    2015 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

01/02/2016    15/02/2016    Ocak 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/02/2016    15/02/2016    Ocak 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/02/2016    15/02/2016    Ocak 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01/02/2016    15/02/2016    Ocak 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/02/2016    15/02/2016    Ocak 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/02/2016    15/02/2016    Ocak 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

01/02/2016    17/02/2016    2015 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi

01/02/2016    17/02/2016    2015 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

01/02/2016    22/02/2016    Ocak 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/02/2016    22/02/2016    Ocak 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/02/2016    22/02/2016    Ocak 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/02/2016    22/02/2016    Ocak 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01/02/2016    22/02/2016    Ocak 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/02/2016    22/02/2016    Ocak 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/02/2016    23/02/2016    Ocak 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. Ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname İle Beyanı

01/02/2016    23/02/2016    Ocak 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

01/02/2016    24/02/2016    Ocak 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

16/02/2016    24/02/2016    1-15 Şubat 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

01/02/2016    25/02/2016    Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2015 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı

16/02/2016    25/02/2016    1-15 Şubat 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/02/2016    26/02/2016    Ocak 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

01/02/2016    26/02/2016    Ocak 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

01/02/2016    26/02/2016    Ocak 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

01/02/2016    29/02/2016    Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi

01/02/2016    29/02/2016    Ocak 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01/02/2016    29/02/2016    Ocak 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01/02/2016    29/02/2016    Ocak 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/02/2016    29/02/2016    6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 8. taksit ödemesi

01/02/2016    29/02/2016    Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi


Yazar: emlakwebtv
Yorum

Benzer Haberler

Ürdünlüler vatandaşlık, Ruslar tatil ve emeklilik, İngilizler eğitim ve yerleşmek için Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yapıyor

Ürdünlüler vatandaşlık, Ruslar tatil ve emeklilik, İngilizler eğitim ve yerleşmek için Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yapıyor

Zin D Diamond fiyatları

Zin D Diamond fiyatları

Kentsel dönüşümde kira yardımı 36 aydan 48 aya çıkıyor

Kentsel dönüşümde kira yardımı 36 aydan 48 aya çıkıyor

THY İstanbul Havalimanı'ndan 10 milyona yakın yolcu uçtu

THY İstanbul Havalimanı'ndan 10 milyona yakın yolcu uçtu

İva Yapı Sektördeki Yerini Yeniden Almaya Hazırlanıyor

İva Yapı Sektördeki Yerini Yeniden Almaya Hazırlanıyor

The Balance Spa ile Ahead Awards 2020’de Finalist Oldu

The Balance Spa ile Ahead Awards 2020’de Finalist Oldu

Pulver Dijital Çözümlerle Mimarlara Destek Oluyor!

Pulver Dijital Çözümlerle Mimarlara Destek Oluyor!

Geleceğin teknolojisinden, bugünü kolaylaştıran tasarım

Geleceğin teknolojisinden, bugünü kolaylaştıran tasarım

OPLOG Darıca Kampüsü’nün İnşaatı Başladı

OPLOG Darıca Kampüsü’nün İnşaatı Başladı

Seba Mare Gündoğan: 4 Mevsim yaşanacak proje

Seba Mare Gündoğan: 4 Mevsim yaşanacak proje

Noter Vekalet Ücreti 2021 Vekaletname Tasdik Ücretleri

Noter Vekalet Ücreti 2021 Vekaletname Tasdik Ücretleri

Dekorasyonda Farkındalık Çağı Başlıyor

Dekorasyonda Farkındalık Çağı Başlıyor

Helmann Royalport, Yurt İçi Ve Yurt Dışından Yoğun Talep Aldı

Helmann Royalport, Yurt İçi Ve Yurt Dışından Yoğun Talep Aldı

Zorunlu enerji verimliliği etüt raporunda son düzlük

Zorunlu enerji verimliliği etüt raporunda son düzlük

Montenegro’da Ev Almak İsteyenlere Simülasyon VR Deneyimi

Montenegro’da Ev Almak İsteyenlere Simülasyon VR Deneyimi

Tahincioğlu’ndan gayrimenkul sektöründe bir ilk: Multi Evler

Tahincioğlu’ndan gayrimenkul sektöründe bir ilk: Multi Evler

Ormanköy’ün açık hava çarşı mağazaları için ön talep başladı

Ormanköy’ün açık hava çarşı mağazaları için ön talep başladı

DAP Yapı’dan ‘Hababam’ sıcaklığı’nda Validebağ Konakları

DAP Yapı’dan ‘Hababam’ sıcaklığı’nda Validebağ Konakları

Validebağ Konakları'nda tarihi fırsat sürüyor

Validebağ Konakları'nda tarihi fırsat sürüyor

Validebağ Konakları’nda yeni konaklar satışa çıktı

Validebağ Konakları’nda yeni konaklar satışa çıktı

Esta'dan Rusya’da bu defa ‘anlamlı’ bir ilk

Esta'dan Rusya’da bu defa ‘anlamlı’ bir ilk

Nevbahar Üsküdar’da  büyük teslim kampanyası!

Nevbahar Üsküdar’da büyük teslim kampanyası!

Teknik Yapı, yüzde 0.64 vade farkını değiştirmedi

Teknik Yapı, yüzde 0.64 vade farkını değiştirmedi

Avrupa Konutları Atakent 4’te 2. Etap satışa çıktı “Atakent 4 B”

Avrupa Konutları Atakent 4’te 2. Etap satışa çıktı “Atakent 4 B”

EN ÇOK OKUNANLAR