“Sulh hukuk mahkemeleri kentsel dönüşümü bitirdi”

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Av.Ali Güvenç Kiraz Sulh hukuk mahkemelerinin kentsel dönüşümü bitirdiğini söyledi

“Sulh hukuk mahkemeleri kentsel dönüşümü bitirdi”

24 Ocak 2014
Kentsel dönüşüm yasasının çıkarıldığı ilk günlerde Gayrimenkul Hukuku Derneği olarak yasanın çok ciddi eksiklikler içerdiğini belirtmiştik. Bu konuda görsel ve yazılı basında değindiğimiz ana hususlar şöyleydi;

a) Riskli yapı tespiti yapan kuruluşların denetiminde ciddi eksiklik olduğunu neredeyse başvuru yapan herkesin taşınmazına riskli yapı tespiti yaptıklarını bu konuda ciddi bir denetimin getirilmesi gerektiğini söyledik.

b) 2/3 kuralının net açıklanmadığını bu 2/3 ün neye karar vereceğinin yasada ve yönetmelikte tanımlanmadığını binalarda bu nedenle çok ciddi ihtilaflar oluştuğunu 2/3 ü ele geçirenin diğer komşuların ve hak sahiplerini mağdur ettiklerini hiçbir kural tanımadıklarını müteahhitlerin en başından itibaren 2/3 kuralını tehdit olarak kullandıklarını söyledik.Yine 2/3 kuralı nedeniyle 1/3 hak sahibinin dairesinin açık arttırma ile satılmasının mülkiyet hakkına ciddi bir saldırı olduğunu bunun kabul edilemeyeceğini belirttik.

c) Maliklerin toplantılarında SPK lisanslı değerleme raporu dikkate alınarak yeni taşınmazı yapmak zorunda olduklarını aksi halde zarara uğratılanların ciddi tazminat davası açabileceklerini belirttik

d) Arsa paylarının binalar ilk yapıldıklarında hep yanlış dağıtıldığını bu konuda arsa payları ile karar alındığı için bunlar düzletilmeden yapılacak olan karar alımının haksız olacağını bu şekilde düşünenlerin mahkemelere giderek dava açtıklarını ve süreci ciddi şekilde engellediklerini belirttik

e) Yine idari yargıda dava açılmasında idari mahkeme hakimine yürütmenin durdurulması yetkisinin verilmemesinin büyük bir hukuksal hata olacağını hep söyledik

f) Kiracıların durumunun yasada hiç belirtilmediğini çok ciddi mağduriyetleri olduğunu ve bu konuda akıbetleri ile ilgili bir tane madde olmadığını belirttik

İşte tüm bu hatalar, eksiklikler giderilememiş çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise olayın sadece teknik kısmına bakarak mağduriyetleri önleyememiştir.

Kiraz: “Sulh Hukuk Mahkemeleri tedbir kararları vererek süreci tamamen durdurmaktadırlar”
Geldiğimiz durum şudur; Tüm bu eksiklikleri ve mağduriyetleri gideremeyen bakanlık yasanın hiçbir yerinde olmayan Sulh Hukuk Mahkemelerini harekete geçirmiştir. Sulh Hukuk Mahkemeleri gerek toplantı sürecinde gerek arsa payı düzeltimi davaları sürecinde, gerekse de kiracıların mağduriyetleri konularında artık işin içine bizzat girmiş, ilk günlerde görevsiz gördüğü kendisini tam yetkili olarak işin içine sokmuştur. Sulh Hukuk Mahkemeleri bu yasanın yürürlüğü ile ilgili tüm konularda çok ciddi kararlar vermekte ve hatta tedbir kararları vererek süreci tamamen durdurmaktadırlar. Artık yasanın bu nedenlerle ilerleme noktası durmuştur. Yasa ve yönetmelik değişmeli, 2/3 kuralı derhal daha anlaşılır bir hale getirilmeli, toplantı şekli anlatılmalı kiracıların durumu netleştirilmelidir. şekilde değiştirilmelidir. Aksi halde kentsel dönüşüm yasasının sonu hiç iyi görünmemektedir. Bu şekli ile de hem malikler, hem müteahhitler açısından sonu görünmeyen bir durum oluşmuştur. Gayrimenkul Hukuku derneği olarak en başından itibaren söylediklerimiz keşke dikkate alınsaydı diyoruz. Geç değildir, düzletilmelidir aksi halde ilerleme yavaşladı ve giderek olumsuz bir noktaya doğru gitmektedir.