Taksim Topçu Kışlası reddedildi

Taksim Yayalaştırma Projesi kapsamında yapılması düşünülen Topçu Kışlası, Koruma Kurulu'na takıldı

Taksim Topçu Kışlası reddedildi

18 Ocak 2013 / emlakwebtv
İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Gezi Parkı’nın yerine 1940 yılında yıkılan Topçu Kışlası’nın yeniden yapılmasıyla ilgili projeyi uygun bulmayarak oybirliğiyle reddetti.
Kararın tam metni şöyle: "Yapının özgün mimarisini oluşturan iç mekan kurgusu, süsleme özellikleri ve elemanları, yapının yapım dönemleri, yapılan müdahaleler ve önceki dönemlerine ait izlerle ilgili bilgi ve belgelerin bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu aşamalar incelendiğinde ve kent tarihi açısından değerlendirildiğinde, alana ilişkin kurulumuza sunulan restitüsyon projesinin uygun olmadığına; Taksim Gezi Parkı’nı dikkate alacak şekilde, Cumhuriyet Caddesi’ne cepheli kesiminde, meydan ve çevresi ile işlevsel olarak uyum sağlayan alternatif tasarım önerilerinin hazırlanarak, Taksim Gezi Parkı ve Taksim Meydanı yayalaştırma projesi ile bütüncül olarak ele alınan kentsel tasarım projesinin birlikte kurula iletilmesi halinde konunun değerlendirilebileceğine karar verildi."
Taksim Meydanı Düzenleme Projesi'nin durdurulması için Aralık ayında topladığı 50 bin imzayı Koruma Kurulu'na teslim eden Taksim Dayanışması tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kararı umutla karşıladık. Platformumuz sürecin takipçisi olmaya devam edecek" denildi.

Bakanlık: Kurul yeniden değerlendirecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı ise İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun Taksim Gezi Parkı'nın yerine Topçu Kışlası'nın yeniden yapılmasıyla ilgili projeyi reddettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

''Projenin oy birliği ile reddedildiği şeklindeki haberler gerçekleri yansıtmamaktadır'' denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
         
''İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu 11 Aralık 2012 tarihinde almış olduğu kararla 'projede yapının özgün mimarisini oluşturan iç mekan kurgusu, süsleme özellikleri ve elemanları, yapının yapım dönemleri, yapılan müdahaleler ve önceki dönemlerine ait izlerle ilgili bilgi ve belgelerin eksik olması nedeniyle Taksim Gezi Parkı'nı dikkate alacak şekilde Cumhuriyet Caddesi'ne cepheli kesimde, meydan ve çevresi ile işlevsel olarak uyum sağlayan alternatif tasarım önerilerinin hazırlanarak Taksim Gezi Parkı ve Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi ile bütüncül olarak ele alınan Kentsel Tasarım Projesinin birlikte iletilmesi halinde konunun değerlendirilmesine' hükmetmiştir.
         
Taksim Meydanı Kentsel Tasarım ve Topçu Kışlası Restitüsyon ve Yeni Kullanım Projeleri bu hususlar doğrultusunda hazırlandıktan sonra koruma bölge kurulunda yeniden değerlendirilecektir.''

Proje Bilgisi: Topçu Kışlası