TAMP İstanbul 2015 Afet Yönetim Tatbikatı

TAMP İstanbul 2015 Afet Yönetim Tatbikatına 100 kurum, komuta merkezinde 400, arazide 150 kişi olmak üzere toplam 550 kişi katıldı

TAMP İstanbul 2015 Afet Yönetim Tatbikatı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından afet ve acil durumlara ilişkin birimlerin koordinasyonunu sağlamak için hazırlanan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP), İstanbul'da yapılan bir tatbikatla test edildi. 

TAMP İstanbul 2015 Afet Yönetim Tatbikatı'na tüm TAMP İstanbul kurumlarından yaklaşık 100 kurum, komuta merkezinde 400, arazide 150 kişi olmak üzere toplam 550 kişi katıldı.

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), kamu binalarını yıkıp yeniden yapıyor veya güçlendirerek depreme dayanıklı hale getirmeye devam ediyor. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da (AFAD) toplumu olası depreme hazırlamak amacı ile tatbikat gerçekleştiriyor. 

TAMP İstanbul 2015 Afet Yönetim Tatbikatı 15 ve 17 Haziran tarihleri arasında gerçekleşmiş olup; İstanbul’un ve İstanbul halkının, deprem başta olmak üzere yaşanabilecek tüm afetlere karşı hazırlıklı olmasını sağlamak ve İstanbul AFAD tarafından hazırlanan TAMP İstanbul’a işlerlik kazandırmak amacı ile yapılıyor.