Tapu Aracılık Lisansı süreci tıkandı

Ocak 2013'te yürürlüğe girmesi planlanan "Tapu Aracılık Lisansı" sürecinde herhangi bir ilerleme kaydedilemedi. Düzenleme, uzman kişiler aracılığıyla vatandaşlara rehberlik hizmeti sunulmasını hedefliyordu

Tapu Aracılık Lisansı süreci tıkandı

Ocak 2013 yılında yürürlüğe girmesi planlanan ve taşınmazlara yönelik aracılık faaliyetlerinin lisanslı uzman kişiler aracılığıyla, vatandaşlara rehberlik hizmeti sunulacak şekilde düzenlenmesini öngören "Tapu Aracılık Lisansı" ile ilgili herhangi bir gelişme kaydedilemedi ve süreç askıda kaldı. "Tapu Aracılık Lisansı" alacak kişilerin sınavla belirleneceği düzenlemede tıkanma yaşandığını söyleyen  REsearch Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Müslüm Deveci:

“Sınavda başarı sağlayıp, tapu aracılık lisansını alan kişiler yemin edip, mazbata alacaklardı. Böylelikle bu lisansa sahip yetkili kişiler kontrolünde gerçekleştirilen işlemlerin reel değeri üzerinden harçların ödenmesi sağlanacaktı” dedi. 

 

Aracılık hizmetleri önemli kolaylıklar sunacaktı
 Gayrimenkul sektörünün hızlı gelişimi ve tapulardaki işlem yükünün her geçen gün yükselmesi ile birlikte tapu aracılık hizmetlerinin gereklilik haline geldiğini söyleyen REsearch Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Müslüm Deveci, kanunun çıktığını ancak yönetmeliğin  beklendiğini söyledi. Deveci, tapu aracılık lisansı alan kişilerin en az iki senelik eğitim alacak okullardan mezun olmak ve  mezun olmak ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün yapacağı sınavları başarıyla vermek gibi kriterklere tabi olduğunu da belirterek:

 "Bu yetkinin, lisanslı kişilere verilmesi lie tapu dairelerinde yaşanan sıkıntılar hafifleyecek. Alım – satım işlemlerinde gerçek değerler ortaya çıkacak..." şeklinde konuştu.

Kapsamlı eğitim programı
Deveci, tapu aracılık lisans konularının ise,  imar, kat mülkiyeti, tapu, kadastro, miras, aile ve kişiler hukuku, vergi, harç, döner sermaye ve medeni hukuk gibi detaylı eğitim programlarından oluştuğunu söyledi.