Tapu birleştirmeye dair merak ettikleriniz

Kimi durumlarda ayrı tapuların birleştirilmesi gerekiyor. Daha büyük konut ya da tesisler inşa etmek için yapılan bu işlemin nasıl yapılacağını ve dikkat edilecek noktaları şöyle:

Tapu birleştirmeye dair merak ettikleriniz

Tapu birleştirme nedir?

En yalın haliyle, birbirine bitişik birden fazla konutun ya da arsanın tek bir parselde toplanmasıdır. Birleştirilecek her bir konut ya da arsa tapuda ayrı ayrı kayıtlıdır.

Bunlara dikkat!

Birleştirilecek konut ya da arsalar tek bir kişiye ait olabileceği gibi farklı kişilere de ait olabilir. Ve üzerlerinde irtifak hakkı ya da şerhler olabilir. Bu durumda tüm hak sahiplerinden izin almak gerekiyor.

İşlem nasıl yapılıyor?

Öncelikle gerekli belgelerle Tapu Sicil Müdürlüğü’ne başvurulur. Tabii başvurudan sonra birleştirme harcı ödenir. İncelemeden sonra müdürlükçe birleştirme işlemi gerçekleştirilir. 

Amaç nedir?

Tapu birleştirmedeki amaç duruma göre farklılık gösterebilir. Örneğin büyük bir tesis inşa etmek isteniyorsa bitişik olan arsalar birleştirilerek, alan açılmış olur.

Harç miktarı…

İşlem için birleştirme harcı ödeniyor. Harç, tüm taşınmazlar için ayrı ayrı veriliyor. Bedeli ise taşınmazların değerleri üzerinden binde 11.38 oranında hesaplanıyor.

Döner sermayeyi unutmayın!

İşlem için harç yanında döner sermaye ücreti de alınıyor. 2016’da birleştirme döner sermaye bedeli ise 130 lira olarak belirlenmiş durumda.