Tapu devir masrafları 2014

Tapu devir masrafları 2014 kapsamında ödenmesi gereken tutarlar haberimizde yer alıyor.

Tapu devir masrafları 2014

Bina, gayrimenkul, arsa veya arazilerin devir işlemleri esnasında ödenmesi gerekli tutarların başında tapu harçları geliyor. Yani tapu devir masrafları kapsamında öncelikli olarak tapu harcının hesaplanması ve yatırılması geliyor. Her yıl yeniden belirlenen tapu harcının 2014 yılı düzenlemesine göre; taşınmaz malın gerçek satış bedeli üzerinden binde 20 oranında tapu harcını ödemek gerekiyor. Örneğin alıcı ve satıcının ayrı ayrı ödemesi gereken tapu harçları için 2014 yılında; 200 bin TL’lik bir gayrimenkul için 4 bin TL ya da 300 bin TL’lik bir gayrimenkul için yaklaşık 6 bin TL’lik bir tapu harcı bedelinin ödenmesi şart.

Devir işlemleri nerede yapılıyor?

Sahip olunan taşınmazın devrinin gerçekleştirilmesi için öncelikli olarak tapu harcının yatırılması gerektiğini belirttik. Tapu dairesinde yapılan devir işlemleri için ödenecek tutarlardan bir diğeri de tapu döner sermayeleri. Yani tapu devir masrafları 2014 dahilinde tapu harcının yanı sıra bir de döner sermaye masrafının karşılanması gerekiyor. Söz konusu tapu döner sermaye masrafları kurumdan kuruma değişiklik göstermekle birlikte ortalama 200 TL’lik bir tutar olarak hesaplanıyor.  

Konu hakkında bilinmesi gereken bir diğer nokta ise, tapu masrafları kapsamında ödenecek tutar ile ödemelerin yapılması gereken banka bilgilerinin, tapu müdürlüğü tarafından mesaj yolu ile bildirilmesi.

Eksik gösterilirse ne olur?

Tapu devir işlemlerinde tapuda satış değerinin eksik gösterilmemesi de gerekiyor. Aksi halde alıcı ve satıcıdan yani her iki taraftan da 3 kat daha fazla oranda harç alınabiliyor. Bu sebeple tapu devir işlemlerinde, taşınmaz satış bedelinin gerçek oranlarında gösterilmesi gerekiyor.