Tapu Masrafı nasıl hesaplanır?

Tapu Masrafı nasıl hesaplanır sorusunun cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz

Tapu Masrafı nasıl hesaplanır?

Tapu harcı; konut, arsa, dükkan ve tarla gibi taşınmazların tapu işlemleri için talep edilir. Tapu Masrafı ise tapu devir vergi, tapu devir vergisi, emlakçı komisyonu ve avukat masrafı olarak 3 farklı kaynaktır.

Maliye Bakanlığınca 2013 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiş ve 430 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiştir. 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138.maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 69 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1.1.2014 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Buna göre Tapu ve Kadastro Harçlarının; 492 sayılı Harçlar Kanunu ile 488 sayılı Damga VergisiKanununa göre çıkarılan ve 30 Aralık 2013 tarih ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlananHarçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:71) ve Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:57) ekinde yayımlanan tarifelere göre tahakkuk ve tahsil edilmesi gerekmektedir.

Tapu Masrafı nasıl hesaplanır?
En çok merak edilen ve aranan "Tapu Masrafı nasıl hesaplanır" sorusuna cevap verelim.

Tapu Masrafı hesaplama işlemleriyle ilgili bilgiler için tıklayınız

Tapu masrafı hesaplama işlemi ise şu şekilde olur:
Tapu masraflarını hem alıcı hem de satıcı ödemekle yükümlüdür. 2013 yılı için yapılan düzenlemelere göre belirlenen tapu harcı oranını hem alıcı hem satıcı birlikte değil, ayrı ayrı ödemek zorundadır. 2013 tapu harcı oranı binde 20 oranında belirlendiğine göre söz konusu tapu masrafını alıcı binde 20; satıcı binde 20 şeklinde ayrı ayrı ödemelidir.