Tapu masrafı ne kadar?

Tapu masrafı bir tür vergi olup, Tapu Müdürlüğü'nden alınan hizmet karşılığında ödenir

Tapu masrafı ne kadar?

Tapu masrafına tapu harcı denir. Bu bir nevi vergidir. Taşınmazların tapu işlemleri için Tapu Müdürlüğü’nden alınan hizmet karşılığında verilir. Tapu alım satım harcı gayrimenkul ya da taşınmaz alım satımında yapılan tapu hizmetinin karşılığı hizmeti alan kişiler tarafından ödenir.

Tapu masrafları nelerdir?

- Tapu Devir Vergisi
- Emlakçı Komisyonu
- Avukat Masrafı

Tapu masrafı ne kadardır?

Maliye Bakanlığınca 2013 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiş ve 430 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiştir. 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138.maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 69 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1.1.2014 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Buna göre Tapu ve Kadastro Harçlarının; 492 sayılı Harçlar Kanunu ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre çıkarılan ve 30 Aralık 2013 tarih ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:71) ve Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:57) ekinde yayımlanan tarifelere göre tahakkuk ve tahsil edilmesi gerekmektedir.

Tapu masrafı nasıl hesaplanır?

“Ev alırken tapu masrafı ne kadar 2014” sorusuna şu şekilde cevap verebiliriz:

Tapu masraflarını hem alıcı hem de satıcı ödemekle yükümlüdür. 2013 yılı için yapılan düzenlemelere göre belirlenen tapu harcı oranını hem alıcı hem satıcı birlikte değil, ayrı ayrı ödemek zorundadır. 2013 tapu harcı oranı binde 20 oranında belirlendiğine göre söz konusu tapu masrafını alıcı binde 20; satıcı binde 20 şeklinde ayrı ayrı ödemelidir.

Satışa konu olan gayrimenkul değeri 300 bin TL ise,
Tapu masrafı oranı binde 20 olduğuna göre,
Tapu için ödenmesi gereken masraf ise 6 bin TL olarak hesaplanır.

Bazı örnekler;
Gayrimenkul değeri 700 bin TL için tapu masrafı 14 bin TL
Gayrimenkul değeri 600 bin TL için tapu masrafı 12 bin TL
Gayrimenkul değeri 500 bin TL için tapu masrafı 10 bin TL
Gayrimenkul değeri 400 bin TL için tapu masrafı 8 bin TL
Gayrimenkul değeri 200 bin TL için tapu masrafı 4 bin TL
Gayrimenkul değeri 100 bin TL için tapu masrafı 2 bin TL.