Tapu Masrafları hesaplama 2014!

Tapu Masrafları hesaplama ve 2014 oranları haberimiz detayında yer alıyor

Tapu Masrafları hesaplama 2014!

Tapu Masrafları hesaplama konusuna geçmeden önce Tapu Masraflarını inceleyelim. Tapu Masrafları hem alıcı hem de satıcı tarafından, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'ne verilen bir tür vergi sistemidir. Tapu Masrafları oranları satış bedeli üzerinden binde 20 oranında tahsil edilmektedir. "Tapu Masrafları ne kadar?" sorusuna Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü şu şekilde cevap veriyor:

Maliye Bakanlığınca 2013 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiş ve 430 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiştir. 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138.maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 69 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1.1.2014 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Buna göre Tapu ve Kadastro Harçlarının; 492 sayılı Harçlar Kanunu ile 488 sayılı Damga VergisiKanununa göre çıkarılan ve 30 Aralık 2013 tarih ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlananHarçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:71) ve Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:57) ekinde yayımlanan tarifelere göre tahakkuk ve tahsil edilmesi gerekmektedir.

Tapu Masrafları hesaplama oranlarına buradan ulaşabilirsiniz

Tapu Masrafları hesaplama 2014!
Tapu Masrafları; tapu harcının ödeneceği noktaları belirtmekte fayda var. Tapu harçları, önceden size bildirilecek tapu müdürlükleriyle anlaşmalı bankalara ödeniyor. Tapu harcı ödenmemesi durumlarında ise cezai yaptırımlara maruz kalmak mümkün. Ev alım satım tapu masrafları 2014 yılında belirtildiği şekilde tapu harcı alım ve satım yapan taraflar tarafından binde 20 olarak yapılacak.