Tapu Masrafları ne kadar?

Tapu Masrafları ne kadar sorusuna Emlakwebtv.com ekibi cevap verdi

Tapu Masrafları ne kadar?

Tapu Masrafları üçe ayrılmaktadır. Tapu Devir Vergisi, Emlakçı Komisyonu, Avukat Masrafı gibi masraflar Tapu Masraflarını kapsamaktadır. Tapu Masrafları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne verilir ve hem alıcı hem de satıcıdan alınır.

Tapu Masrafları ne kadar?
"Tapu Masrafları ne kadar?" sorusuna cevap verelim. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Tapu Masrafları oranları şöyle:
2014 yılında yapılan düzenlemelere göre, tapu harcı hem alıcıdan hem de satıcıdan ayrı ayrı olmak üzere satış bedeli üzerinden binde 20 oranında tahsil ediliyor. Ayrıca tarafların ödemeleri gereken masraflar arasında tapu döner sermaye masrafları yer alıyor.

Tapu Masrafı tutarı için tıklayınız

Maliye Bakanlığınca 2013 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiş ve 430 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiştir. 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138.maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 69 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1.1.2014 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Buna göre Tapu ve Kadastro Harçlarının; 492 sayılı Harçlar Kanunu ile 488 sayılı Damga VergisiKanununa göre çıkarılan ve 30 Aralık 2013 tarih ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlananHarçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:71) ve Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:57) ekinde yayımlanan tarifelere göre tahakkuk ve tahsil edilmesi gerekmektedir.

Tapu Masrafları nasıl hesaplanır?
Tapu Masrafları; tapu harcının ödeneceği noktaları belirtmekte fayda var. Tapu harçları, önceden size bildirilecek tapu müdürlükleriyle anlaşmalı bankalara ödeniyor. Tapu harcı ödenmemesi durumlarında ise cezai yaptırımlara maruz kalmak mümkün. Ev alım satım tapu masrafları 2014 yılında belirtildiği şekilde tapu harcı alım ve satım yapan taraflar tarafından binde 20 olarak yapılacak.