Tapuda internet dönemi başladı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan Mekansal Gayrimenkul Sistemiyle birlikte artık internet üzerinde parsel bilgilerine ulaşılabilecek

Tapuda internet dönemi başladı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Mekansal Gayrimenkul Sistemi uygulamaya konuldu. MEGSİS ismi verilen uygulamayla birlikte vatandaşlar internet üzerinden kendi parselinin ya da satın almayı düşündüğü parselin yerini görme imkanına kavuşacak.

MEGSİS, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından; kadastro müdürlüklerinde bulunan taşınmazlara ilişkin teknik verilerin tapu bilgileri ile eşleştirilerek, uluslararası standartlarda harita servisleri aracılığıyla bu bilgilere ihtiyaç duyan vatandaşlara sunulması, kurum, kuruluş ve belediyeler ile paylaşılması amacıyla hazırlanmış bir uygulama olma özelliğini taşıyor.

Sistem nasıl işliyor
MEGSİS kapsamında toplanan kadastro verileri aynı zamanda vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla tapu bilgileri ile birlikte harita servisi olarak e-Devlet kapısından da sunuluyor. Bu servisler www.turkiye.gov.tr adresinden sunulan ilk ve tek coğrafi servis olma özelliğini taşıyor.
 
www. tkgm.gov.tr adresinden  'parsel sorgulama' linki ile il, ilçe, mahalle/köy, ada ve parsel bilgileri girilerek doğrudan parsel sorgulaması yapılabiliyor. Bilgilerin girilmesi sonucunda parselin uydu fotoğrafı ile çakışık görüntüsü ekrana yansıyor. Parsel sorgulama ekranı herkese açık bir uygulama olup parselin yerini görsel olarak göstererek vatandaşın, evinde oturduğu yerden parsel  hakkında bilgi sahibi olmasını sağlıyor. Böylece, vatandaşlar parseli satın almadan önce, parselin konumunu, tapu alanını, niteliğini ve pafta bilgisini görerek parsel hakkında gerekli bilgilere sahip olabiliyor.  
 
Hangi bilgiler ilgili kurumlarla paylaşılıyor
Planlamalarda, altyapı hizmetlerinde, kentsel dönüşüm, çiftçi kayıt sistemi gibi ülke ekonomisine katkı sağlayan uygulamalarda kullanılmak üzere bu bilgiler ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapılmak suretiyle de paylaşılıyor.
 
Vatandaşların, MEGSİS üzerinden daha fazla bilgi edinilebilmesi yönündeki çalışmalar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce devam ediyor.