Tapuda itiraz süresi ne kadar?

Gayrimenkul sahibiyseniz, kadastro tespitine itiraz hakkınız da bulunuyor demektir. Peki tapuda itiraz süresi ne kadar?

Tapuda itiraz süresi ne kadar?

Gayrimenkul sınırlarının arazi ve harita üzerinde belirtilen hukuki durumlarının ve üzerindeki haklarının tespit edilmesini ifade eden kadastronun tespitine, söz konusu gayrimenkul sahiplerinin itiraz hakkı mevcut. Kadastro komisyonuna yapılan tapuda itiraz süresi ise belli zaman dilimleri içerisinde gerçekleştirilebiliyor.

Buna göre, gayrimenkul sahibi olarak kadastro tespitine itiraz hakkınızı kullanmak istiyorsanız, kadastro tahdit ve tespitlerinin askı ilanına çıkarılmasından itibaren toplam 30 gün içinde yapmanız şart. Kullanacağınız itiraz hakkınızı ise yazılı bir dilekçe ile yapmanız gerekmekte

Tapu itiraz dilekçesi örneği ise aşağıda yer alıyor;

Tapu Kadastro İtiraz Dilekçe Örneği

……………………… KADASTRO MAHKEMESİ’NE

DAVACILAR :

1-

2-

DAVALILAR : 1- Maliye Hazinesi

2- Orman Genel Müdürlüğüne İzafeten Orman İşletme Müdürlüğü

TALEP KONUSU: Kadastro tespitine itiraz

AÇIKLAMALAR :

1-……………… İli, …………… İlçesi, …………… Köyü, …… Ada, …… ve … numaralı Parsellerin orman vasfı ile maliye hazinesi adına yapılan tespite süresi içinde, itiraz etmiş bulunmaktayız.

2-Söz konusu taşınmazlar babamız ………………'dan bizlere intikal eden ………… vasfındaki taşınmazlardır. Taşınmazların belgesizden ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğinden dolayı paylarımız nispetinde, adımıza tescili için bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.

 

DELİLLER : Keşif, bilirkişi incelemesi, tanık ve sair yasal delillerin tümü.

HUKUKİ SEBEPLER: İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz edilen ve re'sen tespit edilecek nedenlerle, ……………… İli, …………… İlçesi, …………… Köyü, …… Ada, …… ve …… numaralı Parsellerin orman vasfı ile maliye hazinesi adına yapılan tespite yapmış olduğumuz itirazımızın kabulü ile adımıza tesciline, yargılama harç ve masraflarının davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla talep ederim.

…/…/…

Davacılar