Tarihi yarımada projesinde yeni bilirkişi istemi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, İstanbul 2. İdare Mahkemesinin "Tarihi Yarımada Kentsel Tarihi" İmar Planı'na ilişkin yürütmeyi durdurma kararını bozdu. Üst mahkeme, yeni bir bilirkişi heyeti kurulması kararına vardı

Tarihi yarımada projesinde yeni bilirkişi istemi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Tarihi Yarımada Kentsel Tarihi, Kentsel Arkeolojik 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı"na ilişkin, İstanbul 2. İdare Mahkemesi tarafından alınan yürütmeyi durdurma kararını bozdu. 

Fatih Belediyesi açıkladı
Fatih Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin aldığı karara, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Fatih Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan itirazların kabul edildiğini açıkladı. Buna göre İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin aldığı, Yedikule Bostanları ve Kumkapı gibi tarihi öneme sahip ilçelerin imara açılmasını öngören imar planına dair yürütmeyi durdurma kararı, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından bozuldu.

 

Tarihi yarımada projesinde yeni bilirkişi istemi

 

Yeni bir bilirkişi heyeti kurulacak
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
, daha önceki kararın dayanağı olarak, 2 Şehir plancısı ve 1 mimardan oluşan bilirkişi heyetinin yeterli uzmanlık alanına sahip olmadığını, bunun yerine şehir plancısı, sanat tarihçisi, restorasyon uzmanı mimarlar ve haritacılardan oluşacak yeni bir bilirkişi heyetinin oluşturulmasına karar verdi. Mahkeme karar doğrultusunda, yeni bir heyet oluşturularak, keşif ve bilirkişi incelemeleri yapılmasının ardından yeni bir rapor düzenlenecek. Dosya yeniden kara verilmek üzere ilgili idare mahkemesine geri gönderildi. 

Bilirkişi raporu nasıl hazırlanır?