Tarım arazilerine belediye etkisi

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, tarım arazilerinin miras yolu ve başka yollarla parçalanmasına ilişkin düzenleme hususunda bir açıklama yaptı

Tarım arazilerine belediye etkisi

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, tarım arazilerinin miras yolu ve başka yollarla parçalanmasına ilişkin düzenleme hususunda bir açıklama yaptı. 2014 yılında yapılan yasal düzenlemeler ile bu parçalanmanın önlenmeye çalışıldığını; mutlak arazilerinin asgari 2 hektar, dikili tarım arazilerinin 0.5 hektar, örtül altı tarım arazilerinin de 0.3 olarak belirlendiğini hatırlatan Kiraz, böylece miras yolu ile bile olsa bu sınırın alına düşülemeyeceğini ve mirasçıların 1 içinde anlaşma sağlayamamaları halinde Sulh Hukuk Mahkemesine dava açarak bu sorunu giderebileceklerinin altını çizdi.

Ali Güvenç Kiraz

Yeni düzenlemeler
Açıklamasında, 04.11.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan yeni düzenlemeye değinen Kiraz şu bilgileri aktardı: '04.11.2014 Tarihli Resmi Gazete ile bu konuda yeni bir düzenlemeye gidilmiş ve tarım arazilerinde 19/7/2005 tarihinden önceki tüm tarım arazileri için miras yolu ile intikal yapılmış olsa dahi mutlak tarım arazileri için belirlenen asgari 2 Hektar (20 dönüm), dikili tarım arazileri için 0,5 hektar (5 dönüm), örtü altı tarım arazileri için 0,3 hektar (3 dönüm) altında olması halinde dahi İl/İlçe Gıda,Tarım,Hayvancılık Müdürlüğünden olumlu görüş alınması zorunluluğu getirilmiştir. Bu madde ile belirlenen asgari metrekare altındaki tarım arazileri için de artık PARÇALANMA konusunda ciddi bir kısıtlama gelmiştir.'

Yine aynı yönetmelikle 15.05.2014 tarihinden sonraki miras yoluyla intikal edecek tarım arazilerinde arazi mirasçıların tamamı hisseli tapu (müşterek mülkiyet) talep etseler dahi ortak mülkiyet (iştirak halinde mülkiyet) olarak yapılacak ve müşterek mülkiyete (hisseli mülkiyete) ancak İl/İlçe Gıda,Tarım,Hayvancılık Müdürlüğünden olumlu görüş vermesi ile geçilebilecektir. Burada da yine 15.05.2014 tarihi sonrasında tarım arazileri için çok büyük bir kısıtlama oluşturulmuştur.

Ancak yönetmeliğin en önemli maddesi diğer iki madde ile çelişir bir şekilde getirilen son maddesidir. Buna göre; tarım arazisi niteliği taşıdığı halde NAZIM,MEVZİ, UYGULAMA İMAR PLANINDA KULLANIM AMACI TARIM DIŞI ARAZİ NİTELİĞİ OLARAK BELİRTİLEN TARIM ARAZİLERİNDE bu madde hükümleri uygulanmayacaktır. Yani her türlü plan içerisinde üst ölçekli veya daha alt ölçekli bir planda tarım arazisinin kullanım amacı dışında kullanılacağı belirtiliyorsa (sanayi, turizm vb.) işte bu durumda artık asgari tarım arazisi sınırı altındaki alanlar için il/ilçe müdürlüğü uygunluk görüşü kaldırılmıştır. Böylece belediyelerin yapacakları imar planı ile bu şekildeki tarım arazilerinin kaderi belediye meclislerinin bu alanlar için belirleyecekleri kararla yapılacaktır.'