Tasarımın Yeşil Zirvesi çok konuşuldu

EKODesign Konferansı, YEM Etkinlik Salonu’nda “Sürdürülebilirliğin Boyutları” başlığı altında yeşil kavramını farklı boyutlarıyla ele alan farklı disiplinleri bir araya getirdi

Tasarımın Yeşil Zirvesi çok konuşuldu

Yapı-Endüstri Merkezi, EKODesign Konferansı’nın bu 6’ncısını düzenledi. 6 yıldır yarattığı tartışma ortamı ve yayınları ile ülkemizde sürdürülebilir tasarım ve kentleşmenin önünü açmayı hedefleyen EKODesign bir kez daha mimar, tasarımcı, planlamacı ve müteahhitlerin yanısıra kamu ve yerel yönetimlere inovatif ve sürdürülebilir başarı hikâyeleri sundu.

Geberit, Siemens Ev Aletleri ve Vaillant ana sponsorluğunda düzenlenen EKODesign Konferansı 2013'te, Dyson sponsor, Viko ve Ytong alt sponsor, Ersa hizmet sponsoru olarak yer alırken, ÇEDBİK ve ULI Türkiye ise destekleyen kurumlar olarak konferansa katkıda bulunuyor.  Aralarında yeşil kentlerin tasarımcısı ZUS [Zones Urbanies Sensible] Kurucu Direktörü Kristian Koreman, yeşil pazarlama ve iletişim danışmanı Robin Good, İsveç hükümetinin girişimi kent planlama ve kamu yönetimi inisiyatifi SymbioCity Kıdemli Danışmanı mimar Stellan Fryxell’in de bulunduğu dünyaca ünlü konuşmacılar EKODesign 2013'te ağırlandı.

EKODesign Konferansı 6. yılında, YEM Etkinlik Salonu’nda “Sürdürülebilirliğin Boyutları” başlığı altında yeşil kavramını çevresel, ekonomik ve toplumsal boyutlarıyla ele alan, kentten ürüne tasarım, iş modelleri ve iletişim kapsamında birbirinden beslenen farklı disiplinleri bir araya getirdi.

Yeşil kentlerin tasarımcısı ZUS Türkiye’de
Kentsel alanlar, parklar, kamusal alanlar, yapılar ve enstalasyonlarıyla dikkat çeken ve sürdürülebilir bir gelecek hedefleyen projeler üreten Hollanda merkezli ZUS’un (Zones Urbaines Sensibles) Kurucu Direktörlerinden Kristian Koreman, konferansın ilk anahtar konuşmacısı olarak “Geçici/Kalıcı Şehirler Yapmak” başlığıyla programa katıldı. Koreman 1960’tan bu yana ağır kentleşme olgusu yaşayan ülkemizde sürdürülebilirlik perspektifinden “Şehirleri nasıl yaparız? Şehirleri kimler yapar?” sorularına cevaplar sundu. Türkiye’nin kentleşme sürecini de değerlendiren ZUS’un konuşması “Kentsel Dönüşüm”ün gündemde olduğu bu günlerde hepimiz için önemli bir anahtar özelliği taşıyor.

“Yeşil” kurumlar için değişen medya düzeninde “sürdürülebilir” iletişim stratejisti Robin Good
Kurumların “yeşil” stratejilerinin başarıya ulaşmasının en önemli boyutlarından birinin iletişimin doğru yapılması olduğu biliniyor. Web pazarlama, internet girişimleri ve yeni medya akımında uzman Robin Good EKODesign Konferansı 2013'te, iletişim kanalları aracılığıyla sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi ve sürdürülebilir iletişim yönetiminde yenilikçi yaklaşımların benimsenmesi konularını gündeme taşıdı. Robin Good, değişim ve dönüşüme anahtar olacak 7 adım çerçevesinde “21. Yüzyıl Şirketleri için Sürdürülebilir İletişimin Geleceği” başlıklı konuşmasında uluslararası örnekleri masaya yatırdı.

Belediye ve Yerel Yönetimler için Sürdürülebilir Planlama Yönetim Danışmanı Mimar Stellan Fryxell
SymbioCity; İsveç’te İsveç hükümetinin girişimi olarak Swedish Enterprise işbirliğinde Business Sweden tarafından yönetilen mimarlık, tasarım, enerji, ulaşım, atık yönetimi, su yönetimi, iletişim ve bilgi konularını kentsel gelişim ve planlama modelinde entegre eden inovatif ve başarılı bir yaklaşım. SymbioCity Kıdemli Danışmanı ve Tengbom Architects Ortağı Stellan Fryxell de bu yıl EKODesign konferansının anahtar konuşmacıları arasında yer aldı.  

Sürdürülebilirleştiremediklerimizden misiniz?
EKODesign Konferansı anahtar konuşma bölümlerinin haricinde “söyleşi” formatı ile içeriği zenginleştirirken, farklı disiplinlerdeki uzmanların görüşlerini masaya yatırdı. Bu bağlamda EKODesign 2013’ü destekleyen ana sponsorlar, Moderatör Soruyor! “Sürdürülebilirleştiremediklerimizden misiniz?” oturumunda iş modelleri, ürün tasarımı, servis ağı, kurumsal sosyal sorumluluk ve sektörde öncülük teşkil eden vaka etütleriyle sürdürülebilirlik kavramının süreçlerine nasıl entegre ettiklerinin altını çizdiler.

Sürdürülebilirliğin Kalkınma ve Piyasa Ekonomisi boyutları EKODesign 2013’deydi
“Düşük Karbonlu Ekonomi ve Kalkınma Dönemi” konulu söyleşide UNDP İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi Direktörü Simona Marinescu ve Pramex International Türkiye Temsilcisi Dr. Rıza Kadılar moderatörün sorularını yanıtladı.

Sürdürülebilirliğe Eleştirel Bakıyoruz;
Son yıllarda trend haline gelen sürdürülebilirlik kavramına eleştirel bir gözle bakış da EKODesign 2013 sahnesini zenginleştirdi. Sürdürülebilirliğin kavramsal olarak tüketilmesine eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşen Ciravoğlu ise moderatörün sorularını son söyleşide yanıtladı

EKODesign Konferansı 2013, Hediye Güven ve Orkestrası’nın performansına da sahne oldu.