Teknolojik yatırım rekabet gücümüzü artırır

Çelik İhracatçıları Birliği, bu yıl dördüncüsü gerçekleşen Çelik Teknoloji Seminerleri ile “Çelik Sektöründe Enerji, Çevre ve Bilgi Güvenliği Yönetimi ile İhracata Yönelik Gözetim ve Değerlendirme Uygulamaları” konusunu masaya yatırdı

Teknolojik yatırım rekabet gücümüzü artırır

6 Haziran 2014/Emlakwebtv
Dünya trendlerini yakından takip eden ve uluslararası düzeyde sürdürülebilir rekabet gücü kazanmaya odaklanan Çelik İhracatçıları Birliği, Çelik Teknoloji Seminerleriyle, ihracatta rekabet gücünün arttırılmasında teknolojik yatırımın önemine dikkat çekti. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen seminerlerde “Çelik Sektöründe Enerji, Çevre ve Bilgi Güvenliği Yönetimi ile İhracata Yönelik Gözetim ve Değerlendirme Uygulamaları” konusu incelendi.

Çelik İhracatçıları Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Matil Malzeme Test ve İnovasyon Laboratuvarları A.Ş., çelik sektörünün gelişimi için üretim ve ihracat açısından tüm konular hakkında sektör temsilcilerini bilgilendirmek amacıyla organize ettiği “Çelik Teknoloji Seminerleri”ne dördüncüsünü ekledi. 

Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci’nin açılış konuşması ile başlayan seminere, ana sponsor Bureau Veritas İş Geliştirme Müdürü Burcu Boran ve firma temsilcilerinin sunumları ile devam edildi. Denetim, gözetim, kontrol, belgelendirme gibi birçok alanda hizmet veren Bureau Veritas yöneticileri; seminere katılan çelik sektörü temsilcilerine tüm yöntem ve hizmetlerle ilgili bilgiler aktardı.

Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci; “Türk çelik sektörü son iki yıldır üretim ve ihracat açısından zor bir süreçten geçiyor. Biz zorluğa neden olan bu sorunları yapısal ve ticari olarak ayırıyoruz. Yapısal nedenlerin en başında; üretim girdimizin yüzde 65’ini ithalata dayalı ürünlerin oluşturması geliyor. Önemli ihracat pazarlarımızı oluşturan büyük ülkelerde rakiplerimiz kendi hammaddelerini üretirken bizim ithalata bağımlılığımız rekabet koşullarımızı zorluyor. Ayrıca üretim kapasitemizin inşaat çeliği ağırlıklı olması, ürün yelpazemizin sınırlılığı, farklı ürün gruplarında üretimlerin miktar olarak az kalmasını da sektörümüzü zorlayan yapısal nedenler arasında belirtebilirim” dedi.

Dünyadaki çelik üretiminin artışına karşılık tüketim azalmasının ise ticari nedenlerin başında geldiğini belirten Ekinci ilave olarak daralan pazarlarını korumaya çalışan yerli üreticilerin ithalatçı ülkelere haksız yere anti-damping ve koruma önlemi soruşturmaları açtığını böylece söz konusu pazarlarda Türk çelik sektörünün daha da zorlandığını açıkladı. Ekinci, “aynı paralelde bu pazarlarda hukuka aykırı tarife dışı teknik engellere de maruz kalıyoruz. Ayrıca entegre tesislerde ark ocaklı tesislere oranla üretim maliyetleri açısından daha avantajlı olmamıza rağmen sektör üretiminde yüzde 75 oranında hurda kullanımını bizleri zorluyor” diyerek konuşmasına devam etti.