Temiz Hava Hakkı Platformu kuruldu

Kömürlü termik santraller başta olmak üzere canlı yaşamı üzerinde olumsuz etkiler yaratan sanayi yatırımlarına karşı, sağlık ve doğa koruma alanlarında faaliyet gösteren 18 sivil kuruluş birleşerek Temiz Hava Hakkı Platformu'nu kurdu

Temiz Hava Hakkı Platformu kuruldu

Canlı yaşamı üzerindeki olumsuz etkileri ve hava kirliliğine neden olan sanayi aktivitelere karşı çıkan 18 sivil toplum örgütü bir araya gelerek "Temiz Hava Hakkı Platformu"nu kurdu. Platform, başta kömürlü termik santraller olmak üzere halt ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri izleyecek ve temiz hava hakkının korunması için faaliyet gösterecek. 

18 Sivil Toplum Kuruluşu Temiz Hava Hakkı için mücadele edecek
Türkiye'de hava kirliliğinin en önemli nedenlerinden biri olarak kabul edilen kömürlü termik santraller başta olmak üzere bu tip aktivitelerin zararlarına dikkat çekmek için kurulan TORAKS Derneği ve Temiz Hava Hakkı Platformu üyesi Doç Dr. Haluk Çalışır, hava kirliliğinin insan açısından "sigaradan" daha tehlikeli olduğunu belirtti.

Hava kirliliğinin bedeli
Dünya Sağlık Örgütü rakamlarına göre, 2012 yılında 3.7 milyon kişininin erken ölümü, hava kirliliği sebebiyle gerçekleşmişti. Türkiye'de de her sene 2879'u kömürlü termik santral kaynaklı, toplam 29 bin kişinin hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Çalışır:

"Kömürlü termik santrallerden çevreye yayılan parçacık maddeler yüzlerce kilometre uzaklarda bile hastalıklara neden olabilmektedir. Bu nedenle kömürlü termik santraller en temel insan hakkı olan temiz hava soluma hakkını ihlal etmektedir. " şeklinde konuştu.

Temiz Hava Hakkı Platformu kuruldu

Dünyada her yıl 3.7 milyon kişi hava kirliliğinden ölüyor
Türkiye'de faaliyet gösteren 22 kömürlü termik santralin yaydığı parçacık madde, sültfür dioksit, ağır metal ve kalıcı organik kirletici salınımların hava kirliliğinin ana nedeni olduğunu vurgulayan platformun Halk Sağlığı Uzmanları Derneği adına konuşan üyesi Doç Dr. Çiğden Çağlayan da, Türkiye'de hava kirliliği limitlerinin Dünya Sağlık Örgütü'nün tespit ettiği sınırın üzerinde olduğunu belirtti. 

Platform rakamları: Türkiye kötüye gidiyor
Temiz Hava Hakkı Platformu tarafından yapılan açıklamada, şu noktalara dikkat çekildi:

  • Türkiye'de kömüre bağlı elektrik üretimi 2009-2012 yılları arasında yüzde 40 artış gösterdi
  • Toplam kömürlü termik santral sayısının 80'e çıkarılması halk ve çevre sağlığı açısından felakete yol açacak. 
  • Türkiye'nin sağlık hedefleri kapsamında 2018 yılı için Avrupa Birliği sınır değerlerine uyarlanması hedeflenirken, kömür yakıtlı termik santlar çalışmaları bu plana tezat teşkil etmektedir.