TMMOB Soma raporunu açıkladı

TMMOB, Manisa Soma İlçesi'nde yaşanan maden faciası ile ilgili raporunu bugün kamuoyuyla paylaştı. Rapor kazanın 'maliyeti düşürme' politikasından kaynaklandığını yazdı

TMMOB Soma raporunu açıkladı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Soma faciası ile ilgili raporunu bugün kamuoyu ile paylaştı. Rapor, kazanın teknik sebebini 'kömürün kızışması' olarak açıklarken, mevcut veriler, ölüm nedenleri ve tanık ifadelerinden hareketle, faciaya, Soma Madencilik A.Ş'nin maliyeti düşürme ve üretimi kesintisiz sürdürme politikasının neden olduğunu yazdı. TMMOB, yaşanan kazadan siyasi otoriteyi de sorumlu tutarak, istifaya davet etti.

Taşeron sistemi, kâr maksimizasyonu
Hazırladığı raporda taşeron sistemini eleştiren TMMOB, olayın henüz bütünüyle aydınlatılmamış olduğuna da dikkat çekti. Ocaktaki kömür damarlarının kendiliğinden yanmaya müsait olduğunun bilinen bir olgu olduğunu belirten rapor:

'Saat 14.30-15.00 civarlarında fark edilen olaya müdahale edilmeye çalışılmış, sorunun ciddiyetinin arttığı anlaşıldığında komşu şişletmelerden destek talep edilmiştir. Saat 17.00 civarında, hava giriş tarafındaki çok sayıda işçinin ocaktan çıkışının sağlanmasının ardından, hava yönü tersine çevrilmiş, bu arada ulusal kurtarma ekipleri de ilçeye yönlendirilmiştir. Kurtarma çalışmaları sonucunda, 301 madenciye cansız olarak ulaşılmıştır.' ifadelerine yer verdi. 

Kazadan kimler sorumlu
Düzenlenen basın toplantısında TMMOB'nin raporun sağlıklı biçimde hazırlanabilmesi için ilgili bakanlıklardan talep edilen izinlerin verilmediği kaydedilirken, Facianın yaşandığı EYnaz Sahasi Karanlıkdere mevkiindeki IR 4009 ruhsat numaralı yeraltı kömür ocağının ruhsatının TKİ'ye ait olduğu vurgulandı. Kazanın taşeron bir firma yönetiminde gerçekleştiğini vurgulayan raporda, özelleştirme ve taşeronlaşma politikalarının bu tip kazalara sebebiyet verdiğinin altı çizildi. TMMOB, olaydaki sorumluluğu nedeniyle AKP hükümetini istifaya davet etti. 

Dünyayı şaşkınlığa sürükleyen kaza
TMMOB  13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen kazayı, 21. yüzyılın en büyük maden kazası olarak nitelerken: ' Dünya madencilik tarihinin en acı olaylarından biri olarak kayıtlara geçmiştir. İçinde bulunduğumuz yüzyılda böylesi bir facianın yaşanmış olması, Dünya madencilik çevreleri tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştır.' ifadelerine yer verdi.