TMSF, Ege Dünya Ticaret Merkezi'ni satıyor!

TMSF Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü 117 milyon dolara satışa çıkardı

TMSF, Ege Dünya Ticaret Merkezi'ni satıyor!

27 Haziran 2014 / emlakwebtv
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü 117 milyon dolara satışa çıkaracağını açıkladı. İhale 9 Eylül'de TMSF'nin İstanbul'daki merkezinde yapılacak. Resmi Gazete'deki satış ilanında, fonun adı geçen merkezin borçlularından haczedilen gayrimenkullerle bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluşturulan "Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarıldığı belirtildi.

İhaleye katılabilmek için gerekli teminat tutarının 11 milyon 700 bin dolar olduğu açıklandı. Nakit teminat dışında ihaleye katılabilmek için istenen belgeler şöyle sıralanıyor: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 3'üncü maddesinde tanımlanan bankalardan alınmış dolar cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu, cari değeri nakit teminatın yüzde 15 fazlası tutarında olan TC Devlet Tahvilleri, TC Hazine Bonoları, TC Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de kabul edilecek. Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubu/mektuplarının veya TC Devlet Tahvilleri, TC Hazine Bonoları, TC Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin TMSF adına blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin şartnamede belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgelerle birlikte 8 Eylül 2014’te saat 17.00'ye kadar Satış Komisyonu’na teslim edilmesi gerekiyor.