TOKİ alt gelir ve emekli başvuru şartları

TOKİ'nin hayata geçirdiği alt gelir ve emekli gurubu projeleri için başvuru şartları nelerdir? İşte TOKİ alt gelir ve emekli başvuru şartları...

TOKİ alt gelir ve emekli başvuru şartları

TOKİ'nin hayata geçirdiği alt gelir ve emekli gurubu projeleri için başvuru şartları nelerdir? İşte TOKİ alt gelir ve emekli başvuru şartları...

TOKİ alt gelir ve emekli başvuru şartları

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin; 

* T.C. vatandaşı olması, 
* Projenin yapılacağı il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak şartı ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıl süresi ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.), 
* Toki'den daha önce konut satın almamış olması ve Toki'den konut kredisi kullanmamış olması (Şehit aileleleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri kategorisi hariç), 
* Kendisine, eşine veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bir gayrimenkulünün olmaması (Şehit aileleleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri kategorisi hariç), Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip oldukları hariç. 
* Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dullarda yaş şartı aranmamaktadır.)
* Aylık hane halkı gelirinin en fazla net 3 bin 200 TL olması, (İstanbul ilinde gelir şartı 3 bin 700 TL olarak uygulanmaktadır.), 
* Bir hane halkı adına, kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları yalnızca bir adet başvuru yapması gerekmektedir. 

Toki başvuru şartlarına sahip olanların başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul ediliyor. 

1. Kategori olan“Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin” ,
2. Kategori olan“En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın”
3. Kategori olan “Emekli Vatandaşlar”ın
4. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının”