TOKİ Ankara Mamak 2. Etap başvuru dönemi sona eriyor

TOKİ Ankara Mamak 2. Etap başvuru dönemi 8 Kasım 2013 Cuma günü sona eriyor.

TOKİ Ankara Mamak 2. Etap başvuru dönemi sona eriyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen TOKİ Ankara Mamak 2.etap Alt Gelir Grubu kapsamında atışa sunulan 448 adet konut için başvuruların bitmesine 3 gün kaldı. 24 Ekim 2013’te başlayan başvurular 8 Kasım 2013’te bitiyor.

Toplamda 448 adet konutun satışa sunulduğu TOKİ Ankara Mamak  2. Etap Evleri için fiyatlar 35 bin TL ile 47 bin 544 TL arasında değişiyor. 4 bin TL’lik peşinat ödemesi yapılan projede 180 aya kadar vadelendirme imkanı sunuluyor. TOKİ Ankara Mamak 2.etap kura çekilişi ise 15 Kasım 2013’te gerçekleştirilecek.

Projeye başvuru koşulları ise aşağıda yer alıyor;

(TOKİ)ANKARA MAMAK 2.ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 448 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU

“Ankara – Mamak 2.Etap Alt Gelir Grubu Konut Projesi” kapsamında İdaremiz tarafından inşa ettirilen 448 konut 24 Ekim – 8 Kasım 2013 tarihleri arasında T.C Ziraat Bankası A.Ş. Hamamönü Şubesi aracılığı ile aşağıda yer alan başvuru şartları ile kabul edilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI:

1. T.C. vatandaşı olması,

2. Ankara il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması, (Şehit Aileleri, Maluller (Terör Malulleri) ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 (üç) yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.)

3. Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması, (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

4. Kendisine, eşine ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir gayrimenkulün olmaması, (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

5. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak,  Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.

6. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 2.600 TL. olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 2.600 TL. olması gerekmektedir.)

7. Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

 1. Kategori olan“Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimlerinin” ,

 2. Kategori olan“İstiklal Savaşı Gazisi, Kore Gazisi, Kıbrıs ve Vatani Hizmet Gazilerinin” ,

 3. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın”

 4. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının”

Başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

8. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ :

Başvuru sahipleri;

1. T.C Ziraat Bankası A.Ş. Hamamönü Şubesi’nden 2 nüsha kategorisine göre Başvuru Formu temin edecektir.

2. Başvuru Formunu 2 nüsha halinde doldurarak ve aşağıda yer alan belgelerle birlikte 24 Ekim – 8 Kasım 2013 tarihleri arasında T.C Ziraat Bankası A.Ş. Hamamönü Şubesi’ne başvuracaklardır. Başvuru sırasında, vatandaşların 2 nüsha halinde doldurdukları Başvuru Formları Banka tarafından kategorisine göre numaralandırılarak bir nüshası başvuruda istenilen evraklarla teslim alınacak ve 1 nüsha da başvuru sahibine geri verilecektir.

3. Başvuru işlemleri sırasında 2. kategori Gaziler ile 3. kategori En az %40 Engelli Vatandaşlar ve 4.kategori olan diğer alıcı adaylarından başvuru sırasında istenilen belgeler ile birlikte ayrıca 1.000.- TL. başvuru bedeli alınacaktır.

4. Kimlik tespiti için Nüfus Cüzdanı ibraz etmek şartı aranacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır. Başvuruların kabul edileceği yer : T.C Ziraat Bankası A.Ş. Hamamönü Şubesi

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER :

Başvuru sahipleri;

1. Nüfus Cüzdanı fotokopisini,

Ayrıca,

 Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre

T.C. Emekli Sandığından alacakları “Belgeyi”  Gaziler’de T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden alacakları “Gazi Kimlik Belgesi”ni,

 Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair) ibraz edeceklerdir.

Başvuru Formu ile birlikte yukarıda yer alan belgeler eksiksiz olarak Bankaya teslim edilecektir. Eksik evrak ibraz edenler kuraya katılma haklarını kaybedeceklerdir.

KURA ÇEKİLİŞİ :

1. Şehit Aileleri, Maluller (Terör Malulleri) ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir.

2. İstiklal Savaşı Gazisi, Kore Gazisi, Kıbrıs ve Vatani Hizmet Gazilerine konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.

3. Engelli vatandaşlarımıza konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.

4. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

5. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, 20 Kasım 2013 tarihinden itibaren T.C Ziraat Bankası A.Ş. Hamamönü Şubesi’nden geri alabilecektir.

“Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde 15 Kasım 2013 tarihinde gerçekleştirilecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır. Kura çekim işlemleri belirlenen kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir.

1. Sırada Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimlerin konutları,

2. Sırada gazilerin konut Alma hakkı ve konut belirleme kurası

3. En az %40 Engelli Vatandaşların konut Alma hakkı ve konut belirleme kurası

4. Diğer başvuru sahiplerinin Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme kurası,

Konut Alma hakkı ve Konut Belirleme kurasında;

 Kurada konut sayısı kadar asil alıcı belirlenecek olup aynı anda asil alıcıların konutları da kura ile belirlenecektir.

 Konut sayısının yarısı kadar yedek alıcı belirlenecektir.

 Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda kura çekilişi yapılmayacaktır. Başvuru şartlarını sağladıklarını kanıtlayarak hak sahibi olanlar kategorilerinin önceliğine ve başvuru sıralamasına göre İdarenin hazırlayacağı ve ilan edeceği program doğrultusunda konut seçim ve sözleşme imzalama işlemlerini İdarenin kullanıma açacağı bloklar arasından gerçekleştireceklerdir.

SÖZLEŞME İMZALAMA AŞAMASINDA İBRAZ EDİLECEK BELGELER:

Asil hak sahipleri 2 – 18 Aralık 2013 tarihleri arasında, yedek hak sahipleri ise İdare tarafından ilan edilecek tarihler arasında sözleşme imzalama işlemleri sırasında aşağıda yer alan belgeleri getirmeleri gerekmektedir.

1. İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı ve adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan ve son 1 (bir) yıldır Ankara il sınırları içerisinde ikamet ettiğini kanıtlayacak belgeyi; (Şehit Aileleri, Maluller (Terör Malulleri) ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 (üç ) yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.) (İl nüfusuna kayıtlı olanların kimlik ibraz etmeleri yeterlidir.)

2. İl Tapu Sicil Müdürlüğünden başvuru sahibinin, kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız gayrimenkulün bulunmadığına dair belgeyi sözleşme imzalama işlemleri sırasında T.C Ziraat Bankası A.Ş. Hamamönü Şubesi’ne ibraz ederek sözleşme imzalama işlemlerini gerçekleştireceklerdir. Belge getirmeyenlerin hakları iptal edilecektir.

(1.Kategori Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri hariç olmak üzere diğer 3 kategoriden hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlar hariç)

3. Hane halkı gelirinin en fazla net 2.600 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

 Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşinin ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)

 Başvuru sahibi veya eşi çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri,

Gerekli görüldüğünde ek belge istenebilecektir.

1. kategori şehit aileleri, maluller ile dul ve yetimleri kredilerinin T.C Ziraat Bankası A.Ş. Hamamönü Şubesine aktarımı yapıldıktan sonra sözleşme imzalama işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

1. kategoride, şehit aileleri, maluller (terör malulleri) ile dul ve yetimlerine açılan faizsiz konut kredisinden yararlanmayacak olanlar, 2. kategori gaziler, 3. kategori engelli vatandaşlar ile 4. Kategoride belirlenen asil hak sahipleri, Sözleşme İmzalama işlemlerini 2 – 18 Aralık 2013 tarihlerinde gerçekleştirecektir.

Hak sahipleri Bankada şerefiyeli konut bedeli üzerinden T.C Ziraat Bankası A.Ş. Hamamönü Şubesinde Sözleşme imzalayacak ve ayrıca peşinatı (başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar) yatıracaklardır.

Asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için yedek hak sahipleri kura sıralamasına göre ilan edilecek tarihlerde işlemlerini yapacaklardır. Sözleşme imzalama işlemleri sırasında evrak getirmeyen, Sözleşme imzalamayan, peşinatını yatırmayan, banka komisyonu ödemeyen ve ayrıca KDV yatırmayan hak sahiplerinin konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek ödenen peşinat ve taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.

EVRAK İBRAZ EDEREK HAK SAHİBİ OLAN ŞEHİT AİLELERİ, MALULLER İLE DUL VE YETİMLERİNİN SÖZLEŞME İMZALAMA İŞLEMLERİ;

a) 2 – 18 Aralık 2013 tarihler arasında T.C Ziraat Bankası A.Ş. Hamamönü şubesinde “Konut Tahsis Belgesi”ni imzalayacaklardır. “Konut Tahsis Belgesi”, Hak Sahipliği Belgesi ve kişisel bilgiler ile birlikte kredi başvuruları T.C Ziraat Bankası Hamamönü Şubesi tarafından T.C Ziraat Bankası A.Ş. Bireysel Krediler Daire Başkanlığı’na iletilecektir.

b) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından İdareden talep edilen kredi tutarları konut satışına aracılık eden Banka şubesinde hak sahipleri adına açılan hesaba aktarılması için İdare tarafından talimat verilir. Aktarılacak olan kredi tutarı konut bedelinden mahsup edilir, bakiye borç kalması durumunda 120 ay vadeyle ödenir. Ancak, seçilen konutun bedelinin kredi tutarından düşük olması durumunda; satış bedeli dışında kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi ödemesi yapılır ve bu miktar kredi tutarını geçemez.

EVRAK İBRAZ EDEREK HAK SAHİBİ OLAN VE TOPLU KONUT FONUNDAN ŞEHİT AİLELERİNE, MALÜLLERİ İLE DUL VE YETİMLERİNE AÇILACAK FAİZSİZ KONUT KREDİSİNİ KULLANMAKSIZIN 1. KATEGORİDE SÖZLEŞME İMZALANMAK İSTENMESİ DURUMUNDA SÖZLEŞME İMZALAMA İŞLEMLERİ;

2 – 18 Aralık 2013 tarihleri arasında kura ile belirlenen konuta ilişkin peşinat (başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar) bedelini yatırarak sözleşme imzalayacaklardır.

Söz konusu kişilere bu satış kampanyasından bir defaya mahsus olmak üzere konut satışı yapılacaktır. Konutlar, 4000 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.

OTURMA KOŞULU ve İADE İŞLEMLERİ ;

Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir. Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irat kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.

KONUTLARIN SATIŞ ESAS VE KOŞULLARI :

Ankara – Mamak 2.Etap Alt Gelir Grubu Konut Projesi kapsamında, CY tipi 1 oda 1 salon nitelikli brüt 47,65 m2 büyüklüğe sahip 448 adet konut satışa sunulacaktır. Şerefiyeli konut fiyatları ile belirlenen 2. Kategori Gaziler ve 3. Kategori En az %40 Engelli Vatandaşlar ve 4.Kategori Diğer alıcılar için satış koşulları ve başlangıç taksitleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Konutlar hemen teslim edilecektir.

Satış bedelleri KDV hariç bedeller olup, Gayrimenkul Satış Sözleşmesinde belirtilen satış bedeli ve teslim tarihine kadar gerçekleşen dönem artışları toplamı üzerinden hesaplanan tutar esas alınarak 3065 sayılı yasa kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden Katma Değer Vergisi tutarı konutun teslimi öncesinde peşin tahsil edilecek, ayrıca vade sonuna kadar altı aylık artış dönemlerinin başında borç bakiyesine uygulanan artış tutarı üzerinden KDV tahsil edilecektir.

Gayrimenkul satış işlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.

Firma Bilgisi: TOKİ

Benzer Haberler

Riskli mahallede toplu yıkım için geri sayım

Riskli mahallede toplu yıkım için geri sayım

İnşaat cirolarında son durum: Düşüş sürüyor

İnşaat cirolarında son durum: Düşüş sürüyor

İnşaat sektörünün istihdama katkısındaki düşüş sürüyor

İnşaat sektörünün istihdama katkısındaki düşüş sürüyor

THY'den İstanbul Havalimanı'na ortaklık açıklaması

THY'den İstanbul Havalimanı'na ortaklık açıklaması

Güncel Konut Kredisi Faiz Oranları: Bankaların tekliflerindeki düşüş sürüyor

Güncel Konut Kredisi Faiz Oranları: Bankaların tekliflerindeki düşüş sürüyor

İstanbul Banliyö Hattı Son Durum:  Geri sayım başladı...

İstanbul Banliyö Hattı Son Durum: Geri sayım başladı...

Tartışılan otel yetkilisinden açıklama: Bölge imara açık

Tartışılan otel yetkilisinden açıklama: Bölge imara açık

İstanbul ofis pazarında son durum:  Arz-talep dengesizliği

İstanbul ofis pazarında son durum: Arz-talep dengesizliği

Doğuş'un Manhattan'daki Oteli'ne Bilgili'den 103 milyon dolar

Doğuş'un Manhattan'daki Oteli'ne Bilgili'den 103 milyon dolar

Ankara'nın ilk millet bahçesi açıldı

Ankara'nın ilk millet bahçesi açıldı

Rize-Artvin Havalimanı'nda 2020 hedefinden sapma yok

Rize-Artvin Havalimanı'nda 2020 hedefinden sapma yok

Hazine'den yeni kira sertifikası ihracı

Hazine'den yeni kira sertifikası ihracı

Sakarya Karasu'da gayrimenkul fiyatlarındaki artış sürüyor

Sakarya Karasu'da gayrimenkul fiyatlarındaki artış sürüyor

Çelik ihracatında negatif beklenti yükseliyor

Çelik ihracatında negatif beklenti yükseliyor

Çimentoya zam tartışması daha güçlü geldi

Çimentoya zam tartışması daha güçlü geldi

Aydın-Denizli otoyolu için teklifler Mart'ta alınacak

Aydın-Denizli otoyolu için teklifler Mart'ta alınacak

Batı Antalya Havalimanı'nda hedef 2022

Batı Antalya Havalimanı'nda hedef 2022

Yabancıya satışta güvenlik bölgesi sorgusu kalktı

Yabancıya satışta güvenlik bölgesi sorgusu kalktı

Hemşin kentsel dönüşümü için ilk adım atıldı

Hemşin kentsel dönüşümü için ilk adım atıldı

Evim Türkiye'de hedef tuttu mu?

Evim Türkiye'de hedef tuttu mu?

Yeni AKM için son 2 yıl

Yeni AKM için son 2 yıl

EN ÇOK OKUNANLAR