TOKİ arsalarına ne kadar teminat ödenecek?

TOKİ 18 ilde toplam 59 adet arsayı 22 Ekim’de yapacağı müzayedeyle satışa çıkarıyor. Peki TOKİ arsalarına ne kadar teminat ödenecek? İşte yanıtı.

TOKİ arsalarına ne kadar teminat ödenecek?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, mülkiyeti kendine ait olan 18 ildeki toplam 59 arsasını 22 Ekim 2015 tarihinde yapacağı müzayedeyle satışa çıkarıyor.  Açık artırma ile satışa sunulan arsa fiyatları 20 bin 220 TL'den, kiralık dükkan fiyatları ise 8 bin 640 TL'den başlıyor.

Açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler;

Turyap Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Denizbank Şişli Şubesi IBAN: (TR77 0013 4000 0011 3333 7000 14) nolu hesabına veya toplantı günü salonlarda kurulacak veznelere, talip oldukları her arsanın muhammen bedeline göre;

25.000.- TL (yirmibeşbin)'den az olan her arsa için ayrı ayrı 1.000.-TL (bin),

25.001.- (yirmibeşbin bir) ile 500.000.-TL (beşyüzbin) arası olan her arsa için ayrı ayrı  5.000.-TL (beşbin),

500.001.-TL (beşyüzbinbir)  ile 1.000.000.-TL (birmilyon) arası olan  her arsa için ayrı ayrı 50.000.-TL(ellibin),

1.000.001.- TL (birmilyonbir)’dan fazla olan  her arsa için ayrı ayrı 100.000.- TL (yüzbin)  tutarında katılım teminat bedeli ödeyecekler.