TOKİ Balıkesir Balya fiyatları 2015

TOKİ Balıkesir Balya 2015 projesinde satışta olan 108 adet konuttan birine sahip olmanın bedeli 93 bin 930 TL.

TOKİ Balıkesir Balya fiyatları 2015

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Balıkesir projesi olan TOKİ Balıkesir Balya'da satışta olan 108 adet konut için başvuru süreci 27 Şubat 2015 tarihinde sona erecek. TOKİ Balıkesir Balya fiyatları ise 93 bin 930 TL olarak belirlendi. Konutlara başvurularda, Ziraat Bankası'nın Balıkesir Balya Şubesi'ne yapılıyor.

2+1 olarak tasarlanan TOKİ Balıkesir Balya projesine başvuru şartları ise aşağıda yer alıyor;

"Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Başvuru yapacak kişilerin;

• T.C. vatandaşı olması,

• Balıkesir il nüfusuna kayıtlı veya Balya ilçesi sınırları içerisinde en az 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ediyor olması,

• Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması,

• Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir gayrimenkulün olmaması (Ancak kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis edilmemiş olan konutlar ile eşi ve/veya velayeti altındaki çocukları dışında kalan şahıslar ile hisseli gayrimenkuller bu hüküm dışında tutulacaktır.),• 25 yaş ve üzerinde olması (eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

• Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 2.600.- TL olması ( Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 2.600.- TL. olması) gerekmektedir."

Firma Bilgisi: Toki