TOKİ Bursa Işıklar ihalesi bugün yapılıyor!

TOKİ Bursa Işıklar Askeri Hava Lisesi Tesislerinin İnşaat Öncesi, İnşaat Aşaması Ve İnşaat Sonrası Danışmanlık Hizmet Alımı İşi ihalesi 18 Şubat 2015’te (bugün) yapılacak.

TOKİ Bursa Işıklar ihalesi bugün yapılıyor!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilecek TOKİ Bursa Işıklar Askeri Hava Lisesi Tesislerinin İnşaat Öncesi, İnşaat Aşaması Ve İnşaat Sonrası Danışmanlık Hizmet Alımı İşi ihalesi, 18 Şubat 2015 tarihinde gerçekleştirilecek.

TOKİ Bursa Işıklar ihalesi ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda yer alıyor;

"T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI-TOKİ

Bursa Işıklar Askeri Hava Lisesi Tesislerinin İnşaat Öncesi, İnşaat Aşaması Ve İnşaat Sonrası Danışmanlık Hizmet Alımı İşidanışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir.

Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası : 2015/7092

1-İdarenin

a) Adresi : Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 34307 Halkalı Küçükçekmece/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : (0212) 495 40 40 - (0212) 470 03 16

c) Elektronik Posta Adresi :

ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Proje, Teknik Şartname, Metraj ve Keşif Hazırlanması ile Kontrollük Yapılması Danışmanlık Hizmet Alımı İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Bursa

c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 1350 takvim günüdür

3- Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer : T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 34307 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 18.02.2015 11:00"
 

Firma Bilgisi: Toki