TOKİ Çeşme'ye iptal kararı

TOKİ'nin Çeşme Reisdere'de hayata geçirmeye hazırlandığı toplu konut projesi, İzmir 5. İdare Mahkemesi'nce iptal edildi

TOKİ Çeşme'ye iptal kararı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'nin İzmir Çeşme Reisdere Mahallesinde yapmayı planladığı projeyle ilgili olarak görülen davadan "iptal" kararı çıktı. İzmir 5. İdare Mahkemesi, "Projeyi yerel yönetimler, üniversiteler ve ilçe halkıyla planlamadınız, ilçenin imar bütünlüğü bozulur..." kararı aldı.

Çeşme TOKİ Konutlarında iptal kararı
İzmir 5'inci İdare Mahkemesi, Çeşme Belediyesi tarafından açılan Çeşme Çevre Düzeni Planı'yla ilgili davada kararını verdi. Mahkeme işlemin hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle "temyiz" yolu açık olmak üzere iptal kararı aldı...

Mahkemenin iptal kararı
5. İdare Mahkemesi'nin aldığı kararda şu ifadelere yer verildi: Plan paftalarında ve imar planı lejantlarında SİT alanına ilişkin bilgilere yer verilmediği, toplu konut alanının yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile üniversiteleri de kapsar içerikte katılımcı süreçlerle planlanmadığı TOKİ'nin sosyal konut inşa edebilmesi amaçlı düzenleme gerekçesi ile yüksek yoğunluklu ve yüksek katlı yapılaşma yönlendirmesi çevre yapılaşması değerlerin, imar bütünlüğüne uygun ve bilimsel nitelikte olmadığı, üstelik olumsuz emsal oluşturabilecek içerikte olduğu nedenleriyle şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına ve hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmaktadır. Açıklanan nedenlerle, dava konu işlemin, temyiz yolu açık olmak üzere iptaline karar verildi.”

Firma Bilgisi: Toki