TOKİ'den Ankara'da dev ihale

TOKİ, Ankara Çukurambar'da arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı yöntemiyle dev bir projeyi hayata geçirecek

TOKİ'den Ankara'da dev ihale

10 Eylül 2012
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Gazi Üniversitesi'nden idari ve eğitim binalarını yenilemesi karşılığında aldığı Ankara Çukurambar'daki 57 bin 788 metrekare alanı, arsa satışı karşılığında gelir paylaşımı yöntemiyle 18 Eylül'de ihaleye çıkaracak.
Proje, kampüs ve eğitim binalarının yapımı karşılığında Gazi Üniversitesi'nce TOKİ'ye devredilen 57 bin 788 metrekarelik iki parça halindeki arsada gerçekleştirilecek. İdare, arsa karşılığında üniversitenin binalarını yeniden inşa edecek.
TOKİ, konut ve ticaret alanı olarak planlanan, '29101 ada 18 parsel ve 29102 ada 5 parseldeki' toplam 57 bin 788 metrekare alanı, arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı yöntemiyle ihaleye çıkaracak. İhalede ilk teklifler, TOKİ'nin Bilkent Plaza'da bulunan merkezinde, 18 Eylül'de saat 15.00'te alınacak.
İdare tarafından yapılan değerlendirme sonucu uygun görülecek istekliler, yazıyla ikinci oturuma davet edilecek.
AVM, eğitim tesisi, hastane, rezidans,  inşa edilebilecek
TOKİ'nin, arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı modeliyle ihaleye çıkaracağı arsa üzerine rezidans, AVM'nin yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak özel hastane ve özel eğitim tesisleri de inşa edilebilecek.
Arsa üzerine ticari satış üniteleri, çok katlı mağaza, restoran, cafe, lokanta gibi işletmeler, özel spor tesisleri, yönetim binaları ve konut da yapılabilecek.
İhale 'Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği' kapsamında açık ihale usulüyle yapılacak.
İhale, yerli, yabancı inşaat firmalarına ve bunların kendi aralarında ya da finans kuruluşlarıyla yapacakları ortak girişimlere açık olacak, ancak uluslararası bir ihale niteliğinde sayılmayacak.
Teklifler, Teklif Alma Şartnamesi'nin ilgili maddeleri esaslarına göre değerlendirilecek, herhangi şartlı teklif kabul edilmeyecek.
İhaleye katılacak firmalardan idare payı olarak teklif ettiği bedelin yüzde 3'ü kadar geçici teminat, yüzde 6'sı kadar da kesin teminat istenecek.
İlk tekliflerin 18 Eylül'de istekliler huzurunda ihale komisyonunca açılmasının ardından, ihaleye katılabilmek için firmalardan 'son 15 yıl içinde kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler' istenecek.
İş deneyimi olarak istekliler, tek bir sözleşme kapsamında bitirdikleri en az 65 bin metrekare komple bina, ticaret merkezleri, turistik tesisler, kültür eğlence ve dinlenme tesisleri inşaatı deneyim belgesi, iş bitirme, iş yönetme ve iş denetleme belgesi verebilecek.

Firma Bilgisi: Toki