TOKİ Edirne İpsala 2. Etap başvuruları 31 Aralık’ta sona eriyor

TOKİ Edirne İpsala 2. Etap projesi kapsamında toplam 168 adet konutun başvuru süreci 31 Aralık 2014’te yani yarın sona eriyor.

TOKİ Edirne İpsala 2. Etap başvuruları 31 Aralık’ta sona eriyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Edirne'de inşa edilen TOKİ Edirne İpsala 2. Etap projesinde toplam 168 adet konutun 10 Aralık 2014 tarihinde başlayan başvuru dönemi yarın sona eriyor. Başvurular, Halk Bankası'nın Edirne İpsala Şubesi'ne yapılıyor.

TOKİ Edirne İpsala 2. Etap için TOKİ tarafından yayınlanan bilgiler ise şöyle;

"Başvuru yapacaklardan 10 Aralık - 31 Aralık 2014 tarihleri arasında başvuru bedeli olarak 4.000.-TL (DörtBinTL) tahsil edilecektir.

Sözleşme imzalama aşamasında konut alıcılarından konut bedelinin % 12'si (başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar) tahsil edilerek, borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artırılacaktır. İlk taksit ödemesi konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle yapılacaktır. İlk dönemsel artış ise teslimi takip eden dönem itibariyle uygulanacaktır.

YAKLAŞIK TAHMİNİ KONUT SATIŞ FİYATLARI:

B1 (2+1) Tipi Yaklaşık Tahmini Konut Fiyatı : 98.023.-TL.

Yukarıda yer alan fiyatlar tahmini ortalama konut satış bedelleridir. Belediyece yeterli talep sağlandığı takdirde, yapılan ihale sonucunda ihale bedeline göre her bir konut için ayrı ayrı hesaplanarak belirlenecek şerefiyeli konut satış fiyatları belediyeye bildirilerek, bu fiyatlar üzerinden hak sahipleri ile gayrimenkul satış sözleşmesi imzalanacaktır.

Konut alıcılarının belirlenen şartlara haiz ve belgelerini tamamlayan kişilerden belirlenmesi İPSALA BELEDİYESİ' nin yükümlülüğünde olacaktır. Başvuru sahipleri, ancak Belediyeden alacakları belge/yazı ile bankaya başvuruda bulunabileceklerdir.
İpsala Belediyesi işbirliğinde, talep örgütlenmesi yöntemiyle gerçekleştirilecek olan Edirne-İpsala 2. Etap Toplu Konut Projesi ile ilgili başvuru sahiplerinin, İdaremizin İpsala Belediyesine gönderdiği taslak yerleşim planı taslak proje ve konut satış bilgileri çerçevesinde başvuru sahiplerinin projeye yönelik her türlü bilgilendirilmesi ve iletişim İpsala Belediyesi'nin sorumluluğunda olacaktır.

Yukarıda belirtilen hususlarda detaylı bilgi İpsala Belediyesi'nden alınacaktır. "

Firma Bilgisi: Toki