TOKİ Gaziantep Islahiye Fevzipaşa 1. Etap başvuruları 2 Mart’ta

TOKİ Gaziantep Islahiye Fevzipaşa 1. Etap projesinde toplam 35 adet konutun başvuru dönemi 2 Mart 2015 tarihinde başlıyor.

TOKİ Gaziantep Islahiye Fevzipaşa 1. Etap başvuruları 2 Mart’ta

TOKİ Gaziantep Islahiye Fevzipaşa 1. Etap projesinde 35 adet konutun başvuru süreci 2 Mart 2015 tarihinde başlıyor. 31 Mart 2015'e kadar sürecek başvurular, Ziraat Bankası'nın tüm şubeleri tarafından kabul edilecek.

2+1 ve 3+1 olarak tasarlanan TOKİ Gaziantep Islahiye Fevzipaşa 1. Etap projesinde fiyatlar 61 bin TL ile 122 bin TL arasında değişiyor. 120 ve 180 aylık vadelerle konut sahibi olunabilecek projede aylık taksitler ise 299 TL'den başlıyor.

TOKİ Gaziantep Islahiye Fevzipaşa 1. Etap projesine başvuru şartları ise şöyle;

"Konut alıcısının;

1. T.C. vatandaşı olması,

2. Gaziantep il nüfusuna kayıtlı olması veya Islahiye ilçesi sınırları içerisinde en az 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ediyor olması, söz konusu koşulu belgelerle kanıtlaması gerekmektedir. (İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı ibraz edilmesi veya başvuru sahibinin adına ve ikametgâh ilmühaberinde yer alan adresine göre düzenlenmiş bir adet fatura (son 3 aya ait doğalgaz, elektrik, su, telefon, cep telefonu vs. fotokopisini, başvuru sahibinin adına kayıtlı fatura bulunmaması durumunda, başvuru sahibinin eşinin, çocuklarının, annesinin ve/veya babasının adına ikametgah ilmühaberi adresine göre düzenlenmiş fatura da kabul edilecektir.)

B1 tipi Altgelir grubu 2+1 konutlar için;

 Satış tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.

 Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 3.200.-TL olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 3.200.-TL olması gerekmektedir.)

 Hane halkı gelirinin en fazla net 3.200.-TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

 Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşi, velayeti altındaki çocuklarından çalışan varsa kendisinin eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)

 Başvuru sahibi, eşi veya velayeti altındaki çocuklardan herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri ibraz edeceklerdir.

3. Satış aşamasında, bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

4. Konut alıcısının; kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız konut bulunmadığına dair İl/ilçe Tapu Sicil Müdürlüğünden alınan belgeyi satış tarihinde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

5. Daha önce Toplu Konut İdaresince satılmış bir gayrimenkule sahip olmamış ve daha önce Toplu Konut İdaresinden kredi almamış olmaları şartı aranacaktır. "
 

Firma Bilgisi: Toki