TOKİ Gaziantep Nizip 2015 teslimleri için son 3 gün

TOKİ Gaziantep Nizip Menderes Mahallesi 2015 projesindeki 344 adet konutun teslim süreci 15 Ocak 2015 tarihinde sona eriyor.

TOKİ Gaziantep Nizip 2015 teslimleri için son 3 gün

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Gaziantep'te inşa edilen TOKİ Gaziantep Nizip Menderes Mahallesi 2015 projesindeki 344 adet konutun teslim süreci 5 Ocak 2015 tarihinde başlamıştı. Konutların teslimleri 15 Ocak 2015'te sona erecek.

Teslimler şantiyede yapılıyor
TOKİ Gaziantep Nizip Menderes Mahallesi 2015 teslimleri, TOKİ tarafından hazırlanan ve ilan edilen "Konut Teslim Programı" çerçevesinde KOLTEK Müşavirlik A.Ş. aracılığı ile yapılıyor.

Teslimler için TOKİ tarafından yayınlanan bilgilendirme ise şöyle;

"Konut teslimleri Gaziantep-Nizip Menderes Mahallesi Projesi Şantiyesinde yapılacaktır. Konut alıcıları konut teslim programı çerçevesinde kendilerine bildirilen günde kendi imkanları ile Şantiyeye ulaşacaklardır. Konut teslim işlemlerine saat 09:00'da başlanacaktır.

Kendisine bildirilen günden başka bir günde konut teslimi için başvuruda bulunan konut alıcılarının işlemleri, geldikleri gün için belirlenmiş konut alıcılarının işlemleri tamamlandıktan sonra yapılabilecektir.
3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle Katma Değer Vergisi doğduğundan, alıcılar tarafından T. Halk Bankası A.Ş. Nizip Şubesi'ne KDV tutarı ödenecek ve ödeme dekontu/faturanın bir örneği konut teslim anında Müşavir firmaya alıcılar tarafından ibraz edilecektir. Bankaca yapılacak KDV tahsilatlarının belli bir düzen içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere konut alıcıları teslim tarihinden 1 gün önce aynı saatte ilgili Banka şubesine davet edilecektir. KDV bedelinin yatırıldığına dair belge veya dekont ibraz edilmeden kesinlikle teslim işlemi gerçekleştirilmeyecektir.

Şantiyede yapılacak konut teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:

*Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı).

*Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin hak sahibinde bulunan nüshası.

*Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi.

*KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura.

-Belgeler eksiksiz ise, konut alıcılarına Müşavir firma tarafından "Konut Teslim Tutanağı" ile Müşavir firma tarafından mahal listesine göre tanzim edilecek olan "Konut Tespit Föyü" imzalatılacaktır."

Firma Bilgisi: Toki